Eyl
27

  T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü     A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI   2019 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ   1- Bilgi İşlem Müdürlüğü Yönetmelik Taslağının hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması. 2- S.S. 23 Nolu Erzincan Kent içi Ulaşım Mot. Taş. Kooperatifi’nin ücret tarifesi değişikliği talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması. 3- Belediyemiz sınırlarına dâhil edilen belde ve köyler nedeni ile hizmet alanı ve ulaşım sınırları genişlediğinden 100 adet yeni S Plaka ihdas edilmesi hususu ile ilgili Plan ve Büt...

Devamını Oku
Eyl
20

Çevre Temizlik Vergisi Borçlu Emlak Vergisi Borçlu Mükellefler İlan Reklam Vergisi Borçlu İşgaliye Harcı Borçlu Kanalizasyon Harcamaları Katılım Payı Borçlu Para Cezaları Borçlu Yol Harcamaları Katılım Payı Borçlu...

Devamını Oku
Ağu
29

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI   2019 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ 1- Erzincan Kitap Fuarının organize edilmesini talebi ile ilgili Plan ve Bütçe uhdesinde Cenani Dağhan ÇAKMAK tarafından hazırlanan Raporun görüşülerek karara bağlanması. 2- 07.2019 tarih ve 185 sayılı meclis kararı ile kurulan Bilgi İşlem Müdürlüğüne yedekten bütçe aktarılması ve iptal edilen İşletme Müdürlüğünün bütçesinin İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne aktarılması hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması. 3- İlimiz Merkez Kurutelek Mahallesi su ...

Devamını Oku
Ağu
01

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü   Sayı : 76408994-301.03-[ 08/ ] Ağustos 2019   Konu : Meclis Gündemi   A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI   2019 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ 1- Meclis Üyesi Cenani DAĞHAN ÇAKMAK tarafından verilen, uygun görülen bir tarihte 1. Erzincan Sokak Hayvanları Çalıştayı yapılması talebi ile ilgili Veteriner İşleri Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda karar bağlanması. 2- Erzincan Kitap Fuarının organize edilmesini talebi ile ilgili Cenani DAĞHAN ÇAKMAK tarafından hazırlanan Raporun görüşülerek karara bağlanması. 3- 2019 Mali Yılı Gelir Tarifelerinin Basın ...

Devamını Oku
Haz
28

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü   Sayı : 76408994-301.03-[ 07/ ] Haziran 2019   Konu : Meclis Gündemi A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI 2019 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ 1- İlimiz Merkez İstasyon Mahallesi 320 ada 56 nolu parsel için imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması. 2- Belediyemiz İmar Yönetmeliği hazırlanması hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması. 3- Ekşisu mesire alanı içerisinden bulunan 143 ada 134 parselde atıl durumda bulunan madensuyu üretim tesisi binasının sosyal tesis olarak 10 (on) y...

Devamını Oku
May
30

  T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü     Sayı : 76408994-301.03-[ 06/ ] Mayıs 2019   Konu : Meclis Gündemi   A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI   2019 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ   1. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18.11.2016 tarihli Belediye Meclis kararı ile yürürlüğe giren Şehir Tiyatrosu ve Kültür Sanat Merkezi İç Hizmet Yönetmeliğine göre 37.maddesinde belirtilen çalışma esaslarına göre personel ücretlerinin belirlenmesi talebi hakkında Hukuk İşleri Müdürlüğü görüşü ile Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması. 2. Özel Halk Otobüsleri Seyr...

Devamını Oku
Nis
26

  T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü       Sayı : 76408994-301.03-[ 05/ ] Nisan 2019   Konu : Meclis Gündemi   A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI 2019 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ 1. Erzincan İli Turizm Doğa Sporları ve Çevre Birliği Üye seçimi ( Belediye Başkanı Asıl üye 2 Asıl 1 Yedek üye seçimi ) 2. Çiftçi Koruma ve Murakabe Heyetine üye seçiminin yapılması. (4081Sayılı Kanun 4. Maddesine göre 5 Asil 5 Yedek) 3. Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine üye seçiminin yapılması. (3 Asil 3 Yedek) 4. 2018 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi. 5....

Devamını Oku
Nis
05

  T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü     Sayı : 76408994-301.03-[ 04/ ] Nisan 2019   Konu : Meclis Gündemi     A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI 2019 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ 1- Meclis Katip üye seçimi. ( 2 asıl 2 yedek 4 kişi 2 yıl süreli 5393 Sayılı Kanun 19. Madde ) 2- Meclis Başkan Vekillerinin seçimi. ( 2 kişi 2 yıl süreli 5393 Sayılı Kanun 19. Madde ) 3- Encümen Üyeliklerine üye seçimi. ( 3 kişi 1 yıl süreli 5393 Sayılı Kanun 33. Madde ) 4- Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi. ( 5 kişi 1 yıl süreli 5393 Sayılı Kanun 24. Madde ) 5- İmar Komisyonu üye seçimi. ( 5 kişi 1 yıl s...

Devamını Oku