2023 GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA BAŞARILI OLAN PERSONELLERİN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

5 Aralık 2023

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında ÖSYM tarafından 08.10.2023 tarihinde gerçekleştirilen yazılı sınav sonucuna göre başarılı olan ve 01.12.2023 tarihinde gerçekleştirilen  Sözlü Sınav Sonuçları ilalen tebliğ olunur. Sınav sonucuna itirazlar en geç 5 (Beş) iş günü içerisinde sınav kuruluna yapılacaktır. 

SIRA
NO
ADI SOYADI UNVAN GÖREVDE YÜKSELME/UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
SURETİYLE ATAMA YAPILACAK UNVAN
YAZILI SINAV
 DURUMU
SÖZLÜ SINAV
DURUMU
1 ORHAN DEMİR ZABITA KOMİSERİ ZABITA AMİRİ BAŞARILI BAŞARILI
2 SERKAN TELLİ ZABITA MEMURU ZABITA KOMİSERİ BAŞARILI BAŞARILI
3 ŞERİF YENİÇERİ ZABITA MEMURU ZABITA KOMİSERİ BAŞARILI BAŞARILI
4 ERDOĞAN İKİNCİ ZABITA MEMURU ZABITA KOMİSERİ BAŞARILI BAŞARILI
5 FARUK SARIGÖL ŞOFÖR ŞEF BAŞARILI BAŞARILI
6 SİBEL AKŞAHİN MEMUR ŞEF BAŞARILI BAŞARILI
7 ENES ÇAĞLAR BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEF BAŞARILI BAŞARILI

DİĞER DUYURULAR