22.06.2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 6325 sayılı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun "Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi" başlıklı 15. Maddesine 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan 7036 sayılı Kanunun 22. maddesiyle eklenen sekizinci fıkrasında, arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyonun temsil edeceği hüküm altına alınmıştır.

 

02.06.2018 tarih ve 30439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin 18. maddesinin ikinci fıkrasında da, idarenin arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adresini, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını internet sitesinde yayınlayacağı, arabulucuların görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alacağı belirtilmiştir.

 

Arabuluculuk Komisyonu Başkanlık Makamı'nın 26.02.2020 tarih ve E.2845 sayılı Olur’u ile Erzincan Belediyesi'ni temsil etmek üzere aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan personellerden müteşekkil bir komisyon kurulmuş ve göreve başlamıştır.

 

 

 
 Adı ve Soyadı  Görev Unvanı Komisyondaki Görevi  Telefon
 Serkan ÖZGER  Belediye Başkan Yardımcısı  Komisyon Başkanı  444 9 024
 İsmail BARUTCU Mali Hizmetler Müdürü  Komisyon Üyesi  444 9 024
 Burak Serhat İŞBAR  Avukat  Komisyon Üyesi  444 9 024

Sekreterya: Hukuk İşleri Müdürlüğü
Adres: Bahçeli Evler Mahallesi Halit Paşa Cad. No:60 Merkez/ERZİNCAN
e-Posta: hukukisleri@erzincan.bel.tr
Telefon: 444 9 024