Ara
27

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI   2020 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ  1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Denetim Komisyonuna Üye seçiminin yapılması. 2- Belediye sebze halindeki kiracılardan alınacak yıllık teminat miktarının belirlenmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması. 3- Belediye Meclis Üyesi ve Komisyon Üyelerinin huzur haklarının görüşülüp karara bağlanması. 4- Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Personellerinin fazla çalışma ve maktu mesai ücretlerinin tespitinin görüşülüp karara bağlanması. 5- 2020 takvim yılında geçici işçi...

Devamını Oku
Ara
09

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 2019 YILI ARALIK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI 13.12.2019 SAAT: 10.00 DA BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONUNDA AŞAĞIDAKİ GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLECEKTİR.   A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI   2019 YILI ARALIK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ 1. Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait Erzincan merkez İnönü mahallesi 555 ada 7 parsel ve Karaağaç mahallesi 107 ada 5 parsel nolu taşınmazlar ile Mülkiyeti hazineye ait Fatih mahallesi 2103 ada 2 parsel, Erzincan merkez Geçit 119 ada 1,2,3,4 ve 5 numaralı parseller, 120 ada 1 ve 2 numaralı parseller,122 ada 1,2,3 ve 4 numa...

Devamını Oku
Kas
29

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü   A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI   2019 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ 1. 04.11.2019 tarih ve 294 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen 2020 Mali Yılı Gelir Tarifelerinden Şehiriçi Yolcu Ulaşım Ücretlerine ait 2020 mali yılında uygulanacak ücret tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülerek karar bağlanması. 2. 01.10.2019 tarih ve 272 sayılı meclis kararı ile çıkarılmış olan S plakaların işletmesi ve değer tespiti hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülerek karar bağlanması. 3. Belediyemiz ...

Devamını Oku
Eki
31

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü   A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI   2019 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ 1. 2020 Mali Yılı Gelir Tarifelerinin görüşülmesi 2. 2020 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi ve 2020 Performans Programının görüşülerek karara bağlanması. 3.Belediyemiz Aşevi Sosyal Tesisleri Salonunun günlük kiralama ücretinin görüşülerek karara bağlanması. 4. 01.10.2019 tarih ve 272 sayılı meclis kararı ile çıkarılmış olan S plakaların işletmesi ve değer tespiti hususunun görüşülerek karar bağlanması. 5. 09.11.2018 tarih ve 242 sayılı meclis kararı ile İlimiz Merkez Kurutelek 784 p...

Devamını Oku
Eki
11

T.C ERZİNCAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 2019 YILI EKİM AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine istinaden Ekim ayı olağanüstü belediye meclis toplantısı 15.10.2019 salı günü saat 13:00'da aşağıda ki gündem konusunu görüşmek üzere belediye meclis solunda yapılacaktır. A-YOKLAMAB-SAYGI DURUŞUC-İSTİKLAL MARŞI 1- Suriye Barış Pınarı Harekatı...

Devamını Oku
Eyl
27

  T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü     A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI   2019 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ   1- Bilgi İşlem Müdürlüğü Yönetmelik Taslağının hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması. 2- S.S. 23 Nolu Erzincan Kent içi Ulaşım Mot. Taş. Kooperatifi’nin ücret tarifesi değişikliği talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması. 3- Belediyemiz sınırlarına dâhil edilen belde ve köyler nedeni ile hizmet alanı ve ulaşım sınırları genişlediğinden 100 adet yeni S Plaka ihdas edilmesi hususu ile ilgili Plan ve Büt...

Devamını Oku
Eyl
20

Çevre Temizlik Vergisi Borçlu Emlak Vergisi Borçlu Mükellefler İlan Reklam Vergisi Borçlu İşgaliye Harcı Borçlu Kanalizasyon Harcamaları Katılım Payı Borçlu Para Cezaları Borçlu Yol Harcamaları Katılım Payı Borçlu...

Devamını Oku
Ağu
29

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI   2019 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ 1- Erzincan Kitap Fuarının organize edilmesini talebi ile ilgili Plan ve Bütçe uhdesinde Cenani Dağhan ÇAKMAK tarafından hazırlanan Raporun görüşülerek karara bağlanması. 2- 07.2019 tarih ve 185 sayılı meclis kararı ile kurulan Bilgi İşlem Müdürlüğüne yedekten bütçe aktarılması ve iptal edilen İşletme Müdürlüğünün bütçesinin İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne aktarılması hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlanması. 3- İlimiz Merkez Kurutelek Mahallesi su ...

Devamını Oku