T.C. EDREMİT 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

8 Mayıs 2024

                                          İ L A N
T.C. EDREMİT 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/31 Esas
KARAR NO : 2024/529

Mahkememizin yukarıda dosya ve karar numarası yazılı kararıyla, 39127236610 TC
kimlik nolu Güllü FIRAT'ın TMK'nın 405. Maddesi GEREĞİNCE KISITLANMASINA,
Kısıtlıya, 39463225408 TC kimlik nolu kızı Peruze FIRAT'ın 2 YIL SÜRE İLE VASİ
OLARAK ATANMASINA, karar verilmiştir.
İlan olunur.

DİĞER DUYURULAR