5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi gereğince kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, Başkanlık Makamının 29.09.2020 tarih ve E.14189 sayılı Oluru ile aşağıda isim ve unvanları belirtilen idari görevliler arasından Erzincan Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuştur. 

ETİK KOMİSYON ÜYELERİ 

 

 Adı ve Soyadı 

 Görev Unvanı 

 Etik Komisyonundaki Görevi

 Telefon 

Savaş SİNANOĞLU 

 Belediye Başkan Yardımcısı 

 Etik Komisyon Başkanı 

 444 9 024 

 Osman ÖZTÜRK 

 Hukuk İşleri Müdür V. 

 Komisyon Üyesi 

 444 9 024 

 Recep ZOR 

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V. 

 Komisyon Üyesi 

 444 9 024 

 

FAALİYETLER 

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir. Hizmet içi eğitim programlarına etik konuların dahil edilmesine karar verilmiştir. 

MEVZUAT: 

** 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. (08.06.2004 Tarihli Resmi Gazete) 

** 13.04.2005 Tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Yürürlük tarihi 13/04/2005) 

** Erzincan Belediye Başkanlığı’nın 07.01.2015 tarihli Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. 

** Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi