Ağu
31

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI  2020 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ  1- İlimiz Merkez Yoğurtlu 1361 parsel numaralı taşınmazın Sanayi (Fabrika) inşa edilmesi amaçlı Nazım ve Uygulama imar planı yapılarak tarım dışı amaçla kullanılmasının 5403 sayılı Kanunun 13. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince ilgili Bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınması şartıyla uygun olduğu kararı alındığı belirtilmiştir. Söz konusu taşınmazın tarımsal amaç dışı kullanımı için Kamu Yararı Kararı alınması talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlan...

Devamını Oku
Tem
29

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI 2020 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ  1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Ersevenler Mahallesi 2273 ada 1 nolu parsele ait taşınmaz mal (Arsa) satışının peşin veya vadeli olarak görüşülerek karara bağlanması. 2- İlimiz Merkez Sancak Mahallesi mülkiyeti Belediyemize ait 2715 parsel numaralı taşınmaz, Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarih ve 2016/24 sayılı kararı ile İl Müftülüğüne tahsis edilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği yapılacak taşınmaz tahsislerinin 25 yıldan fazla olmayacağından tahsisin devam edip etm...

Devamını Oku
Tem
21

İLAN Erzincan Belediye Başkanlığı 2020 Yılı Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca ilan edilen kadrolara, aşağıda adı soyadı yazılı personellerin başvuruları kabul edilmiş olup, ilanen duyurulur. ErzincanBelediye Başkanlığı 2020 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Başvuru Değerlendirme Sonuçları    Erzincan Belediye Başkanlığı  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...

Devamını Oku
Tem
20

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020 YILINDA GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İÇİN AÇILACAK KADROLARA İLİŞKİN DUYURU              Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre2020 yılında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacak olup, söz konusu sınava ilişkin ilan edilen kadrolar ve başvuru koşulları aşağıda yer almaktadır. Görevde Yükselme Sınavına başvuracak personele ilişkin genel şartlar:  1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,  2) Bu Yönetmelik kapsa...

Devamını Oku
Tem
14

İMAR PLAN TADİLAT TALEBİ İNDİR

Devamını Oku
Haz
26

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI    2020 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ  1- Kombine Kanal Temizleme Aracı ile parsel bacası ve kanal temizleme ücretlerinin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması. 2- Belediyemiz İçme suyu aboneliği bağlantısı yapımında bağlantı ekibinin verdiği hizmet ve kullanılan malzeme bedeli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması. 3- İlimiz Merkez Çukurkuyu Mahallesi 181 ada 73 nolu parsel için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyo...

Devamını Oku
Haz
18

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI   TARİH - 22.06.2020 YER- ÇOK AMAÇLI TOPLANTI SALONU   2020 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ  1- Erzincan Valisi Sayın Valimiz Ali ARSLANTAŞ’a 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi “r” bendi uyarınca “Fahri Hemşehrilik Beratı” verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması. 2- Encümen Üyeliklerine üye seçimi.( 3 kişi 1 yıl süreli 5393 Sayılı Kanun 33. Madde ) 3- Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi.(5 kişi 1 yıl süreli 5393 Sayılı Kanun 24. Madde) 4- İmar Komisyonu üye seçimi.( 5 kişi 1 yıl süreli5393 Sayılı Kanun 2...

Devamını Oku