Ağu
02

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI  2021 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ 1- İşletme İştirakler Müdürlüğünün 24.06.2021 tarih ve 8640 sayılı yazısıyla Abonelik sözleşmelerinden alınan güvence bedelinin, verilen hizmetin türüne göre ön görülecek birim miktar üzerinden belirlenmesi ve alındığı tarihteki değerini koruyacak şekilde iade edilmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. 2- Büyük Çakırman Mahallesi 101 Ada 541 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi....

Devamını Oku
Haz
29

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI  2021 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ 1- Erzincan ili Merkez ilçe Kavakyolu Mahallesi 303 ada 12 parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği dosyasına ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi. 2- Büyük Çakırman Mahallesi 101 Ada 541 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi. 3- Kavakyolu Mahallesi 222 ada 19,22,25 ve 29 parsel numaralı taşınmazlar meri planda ‘’Park ve Rekreas...

Devamını Oku
May
28

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI  2021 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ  1- Akyazı sınırları içerisinde yer alan 212 ada 4 numaralı parsel üzerinde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden görüşülmesi. 2- Belediye Meclis üyelerinden Ferhat YILDIZ tarafından verilen otopark yönetmeliği yazılı önerge hususuna ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi. 3- Belediyemize ait çöp döküm sahasını kullanan kurum kuruluş ve özel şahıslardan 2021 yılı 1m³ için ...

Devamını Oku
May
17

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü     A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI     2021 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ 1- Yoğurtlu İmar Planı için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması. 2- İnönü Mahallesi 253 ada için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması. 3- Cumhuriyet Mahallesi 889 ada 13 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçe...

Devamını Oku
Nis
01

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü     A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI     2021 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ     1-      Kurumumuzun 2020 Mali yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.   2-      2020 Mali yılı Denetim Raporunun okunması.   3-      Belediyemiz şirketi olan Erzincan Çukurkuyu Personel Ltd. Şti.’ne 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (i) bendine istinaden nakdi sermaye artırımı yapılması hususunun görüşülmesi.   4-      Belediyemizin Fotoğrametrik Sayısal Hâlihazır Harita ve İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt yapımı işinde kullanılmak üzere 5393 Sayılı B...

Devamını Oku
Mar
17

2021 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Başvuru Değerlendirme Sonuçları Erzincan Belediye Başkanlığı 2021 Yılı Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca ilan edilen kadrolara, aşağıda adı soyadı yazılı personellerin başvuruları kabul edilmiş olup, ilanen duyurulur. Erzincan Belediye Başkanlığı 2021 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Başvuru Değerlendirme Sonuçları SIRA NO ADI SOYADI BAŞVURU SONUCU 1 Sami ŞAT KABUL 2 Abdullah ŞAHİN KABUL 3 Osman ALANUR KABUL 4 Gürbüz...

Devamını Oku
Mar
15

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2021 YILINDA GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İÇİN AÇILACAK KADROLARA İLİŞKİN DUYURU Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre 2021 yılında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacak olup, söz konusu sınava ilişkin ilan edilen kadrolar ve başvuru koşulları aşağıda yer almaktadır. Görevde Yükselme Sınavına başvuracak personele ilişkin genel şartlar:  1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,  2) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadr...

Devamını Oku
Şub
26

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü     A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI D- 03.03.2021 Çarşamba Saat: 18:00 Belediye Çok Amaçlı Toplantı Salonu     2021 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ    1- Kurumumuzun iştiraklerinden olan Ertur Yakıt İletişim Gıda ve Turizm Hiz. San.ve Tic. A.Ş.’nin yönetim kuruluna atama yapılması hususunun görüşülmesi.  2- Belediyemiz demirbaşların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin son fıkrasına istinaden kamu yararına tahsisi hususunun görüşülmesi.  3- 5393 Sayılı Belediye Kanun 81. Maddesine istinaden Cadde Sokak isim değişikliği için verilen dilekçelerin gö...

Devamını Oku
Şub
23