Eyl
28

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI 2020 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ  1- Belediyemizin %84,8 hisseli olduğu Ertur Yakıt İletişim Gıda ve Turizm Hiz. San. Ve Tic. Anonim Şirketi yönetim kurulunda görev yapmak üzere 2 (iki) kişi görevlendirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması. 2- Kızılay-Hocabey Mahalleleri Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde inşa edilen konut ile işyerlerinin fiyatlarının belirlenmesi ve satışı için Encümen’e yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması. 3- 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu’nun 13/12/2005 Tarih ve 2005/9817 Sayıl...

Devamını Oku
Eyl
09

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ  İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ

Devamını Oku
Ağu
31

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI  2020 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ  1- İlimiz Merkez Yoğurtlu 1361 parsel numaralı taşınmazın Sanayi (Fabrika) inşa edilmesi amaçlı Nazım ve Uygulama imar planı yapılarak tarım dışı amaçla kullanılmasının 5403 sayılı Kanunun 13. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince ilgili Bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınması şartıyla uygun olduğu kararı alındığı belirtilmiştir. Söz konusu taşınmazın tarımsal amaç dışı kullanımı için Kamu Yararı Kararı alınması talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlan...

Devamını Oku
Tem
29

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI 2020 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ  1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Ersevenler Mahallesi 2273 ada 1 nolu parsele ait taşınmaz mal (Arsa) satışının peşin veya vadeli olarak görüşülerek karara bağlanması. 2- İlimiz Merkez Sancak Mahallesi mülkiyeti Belediyemize ait 2715 parsel numaralı taşınmaz, Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarih ve 2016/24 sayılı kararı ile İl Müftülüğüne tahsis edilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği yapılacak taşınmaz tahsislerinin 25 yıldan fazla olmayacağından tahsisin devam edip etm...

Devamını Oku
Tem
21

İLAN Erzincan Belediye Başkanlığı 2020 Yılı Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca ilan edilen kadrolara, aşağıda adı soyadı yazılı personellerin başvuruları kabul edilmiş olup, ilanen duyurulur. ErzincanBelediye Başkanlığı 2020 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Başvuru Değerlendirme Sonuçları    Erzincan Belediye Başkanlığı  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...

Devamını Oku
Tem
20

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020 YILINDA GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İÇİN AÇILACAK KADROLARA İLİŞKİN DUYURU              Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre2020 yılında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacak olup, söz konusu sınava ilişkin ilan edilen kadrolar ve başvuru koşulları aşağıda yer almaktadır. Görevde Yükselme Sınavına başvuracak personele ilişkin genel şartlar:  1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,  2) Bu Yönetmelik kapsa...

Devamını Oku
Tem
14

İMAR PLAN TADİLAT TALEBİ İNDİR

Devamını Oku