2023 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

28 Kasım 2023

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI 

2023 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

 1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 23.11.2023 tarih ve E-58996 sayılı yazılarıyla; Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine istinaden boş kadro iptali hususunun görüşülmesi.

2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.11.2023 tarih ve E-59137 sayılı yazılarıyla; Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine istinaden Belediyemiz bağlı bulunduğu B4 grubundan B5 grubuna geçişine ilişkin Kadro ihdası hususunun görüşülmesi.

3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.11.2023 tarih ve E-59139 sayılı yazılarıyla; İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin güncellenmesi hususunun görüşülmesi.

4- Erzincan İli Merkez ilçe Demirkent Mahallesi 2381 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi

5- Erzincan İli Merkez ilçe Karaağaç Mahallesi 1250 ada 13 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6- Erzincan İli Merkez İlçe Akyazı/Aktoprak Mahallesi 145 ada 16 numaralı parselin 95.000 m²’lik alanı için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

7- Erzincan İli Merkez İlçe Geçit Mahallesi 3420 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.11.2023 tarih ve E-58743 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe, İnönü Mahallesi 532 Ada 7 nolu parsel  malikleri taşınmazlarını, mülkiyeti belediyemize ait Erzincan İli Merkez İlçe Hocabey Mahallesi 2316 Ada 1 nolu parselde bulunan TB-9 bloktaki 7 nolu bağımsız bölüm (işyeri) ile takas-trampa edilmesi talebinin görüşülmesi.

9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.11.2023 tarih ve E-58793 sayılı yazılarıyla; Erzincan ili Merkez İlçe Beybağı Mahallesi 807 ada 1 numaralı parsel, 808 Ada 1 parsel, 810 Ada 5 parsel numaralı mülkiyeti Kamu Orta Malına ait Mera vasıflı taşınmaz üzerinde ‘’Kontrollü Örtü Altı Tarım Alanı (Sera)’’ olarak kullanılmak üzere Kamu Yatırımı kararı Kapsamında Mera Kanunu ve Yönetmeliği  gereğince tahsis amacı değişikliğinin görüşülmesi.

10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.11.2023 tarih ve E-59028 sayılı yazılarıyla; İlimizde 1+1 olarak imal edilen konut amaçlı yapıların inşa edilme şartlarının yeniden belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

11- Zabıta Müdürlüğü’nün 06.11.2023 tarih ve E-58079 sayılı yazılarında belirtilen; Belediyemiz Demirkent Mahallesine Toplu Taşıma Hizmeti verilmesi hususunun görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR