2024 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

3 Ocak 2024

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI 

2024 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesine istinaden Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılması.

2- Belediye Meclis tatil ayının belirlenmesi.

3- Belediye Meclis Üyesi ve Komisyon Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.

4- Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Personellerinin fazla çalışma ve maktu mesai ücretlerinin belirlenmesi.

5- Belediye sebze halindeki kiracılardan alınacak yıllık teminat miktarının belirlenmesi.

6- Erzincan İli Merkez İlçe Geçit Mahallesi 3420 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

7- İlimizde 1+1 olarak imal edilen konut amaçlı yapıların inşa edilme şartlarının yeniden belirlenmesine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.12.2023 tarih ve Z-59581 sayılı yazılarıyla; Belediyemize ait Yoğurtlu 2064 parsel numaralı taşınmazdaki Yoğurtlu Belediye binasının yanında bulunan ve sağlık hizmetlerinde aktif olarak kullanılmakta olan binanın sağlık evi olarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.12.2023 tarih ve E-60825 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe, Hocabey Mahallesi 493 ada 12 parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı Değişikliği hususunun görüşülmesi.

10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.12.2023 tarih ve E-60932 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe, Gülabibey Mahallesi 2193 ada 2 parsel, 1332 ada 10 parsel, 1333 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20 ve 21 parseller, 1334 ada1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 parseller, 1335 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 parseller, 1336 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 parseller, 1337 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 ve 18 parseller, 1338 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ve 15 parseller, 1339 ada 7,8,9,10,11 ve 12 parseller ile 1340 ada 7,8,9,10,11 ve 12 parseller için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı Değişikliği hususunun görüşülmesi.

11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.12.2023 tarih ve E-61273 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe, İnönü Mahallesi 556 ada 4 parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı Değişikliği hususunun görüşülmesi.

12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.12.2023 tarih ve Z-61297 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe, Karaağaç Mahallesi 1250 ada 21 parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı Değişikliği hususunun görüşülmesi.

13- Özel Kalem Müdürlüğü’nün 26.12.2023 tarih ve E-60985 sayılı yazılarıyla; Erzincan Barosu ile Belediyemiz arasında imzalanan Adli Yardım Projesi Protokolü hususunun görüşülmesi.

14- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 27.12.2023 tarih ve Z-61063 sayılı yazılarıyla; Mülkiyeti belediyemize ait Erzincan İli Merkez İlçe Büyükçakırman 143 Ada 134 numaralı parsel üzerinde planda A noktası olarak gösterilen 10.000,00 m²’lik kısmına Termal Otel ve Sosyal Tesisler kurulması amacı ile 25(Yirmibeş) yıla kadar ayni hak tesis ettirilmesi ve işlemlerin yürütülmesi için encümene yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

15- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 27.12.2023 tarih ve Z-61061 sayılı yazılarıyla; Mülkiyeti belediyemize ait Erzincan İli Merkez İlçe Büyükçakırman 143 Ada 134 numaralı parsel üzerinde planda B noktası olarak gösterilen 10.000,00m²’lik kısmına Termal Otel ve Sosyal Tesisler kurulması amacı ile 25(Yirmibeş) yıla kadar ayni hak tesis ettirilmesi ve işlemlerin yürütülmesi için encümene yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR