2024 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

31 Ocak 2024

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2024 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29.01.2024 tarih ve E-62965 sayılı yazılarıyla; Boş Kadro Değişikliğinin görüşülmesi.

2- Erzincan İli Merkez İlçe Geçit Mahallesi 3420 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

3- İlimizde 1+1 olarak imal edilen konut amaçlı yapıların inşa edilme şartlarının yeniden belirlenmesine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

4- Erzincan İli Merkez İlçe, Hocabey Mahallesi 493 ada 12 parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı Değişikliğine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

5- Erzincan İli Merkez İlçe, Karaağaç Mahallesi 1250 ada 21 parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı Değişikliğine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.01.2024 tarih ve E-62788 sayılı yazılarıyla; 2024 yılı içerisinde Belediyemiz tarafından taşınmaz mal takas-trampa ve hisse satışı işlemlerinde Belediye Encümeni’ne ve Taşınmaz mal satın alma ve satış işlemlerinde ise Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR