SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Savaş AĞSU

İÇMESUYU ŞEBEKE BİLGİSİ:

Şehrimizin Bey Tahtı mevkiinde bulunan 7 adet sondaj kuyularından elde edilen içme suyu 1000 m³'lük depoda toplanarak suyun dinlendirilmesi ve klorlanması yapılmakta ve buradan 6 adet yatay milli motor yardımıyla 12,138 metre uzunluğundaki, Q800'lük çelik boruyla Kırklar tepesi mevkiinde bulunan 800m³ 'lük depoya dökülmektedir.
Şehrimize verilen içme suyu miktarı ortalama 275 l/sn'dir. Burada Q600'lük Aspes ana çıkış borusuyla, çeşitli cins ve çapta, 320 km. civarındaki borularla cazibeli olarak şehir merkezine dağıtımı yapılmakta, vatandaşlarımızın tüketimine sunulmaktadır.

Bey tahtı terfi merkezinde 6 adet 160 kw, gücünde yatay milli motor, 9 adet'te 10-25 kw. Gücünde dikey milli motor mevcuttur.

Ayrıca Kurutilek mevkiinde bulunan kaptaj (Kaynak) suyu'ndan şehir merkezine cazibeyle Q200'lük font boruyla günlük 22 l/sn, su verilmektedir.

Böylelikle şehir merkezine dağıtılan su miktarı toplam: 275 + 22 = 295 l/sn. olmaktadır.

Kurutilek mevkiinde açılan 6 adet sondaj kuyularından 236 l/sn, su temin edilmiş, mevcut 5000 m³ ve 8000 m³lük depolarımıza bağlantısı yapılacaktır. Böylelikle toplam su rezervimiz günlük 533 l/sn. olacaktır.

KANALİZASYON ŞEBEKE BİLGİSİ :
Kanalizasyon şebekesi çeşitli çap'ta Beton büz ve 3 km. Q300'lük ve Q150'lik Korigatör borulardan ibaret olup, 285 km, civarındadır.

YAĞMURSUYU ŞEBEKESİ:
Şehrimizde 13 km, Yağmur suyu şebeke hattı mevcuttur.

ARITMA TESİS BİLGİLERİ:
Erzincan şehrinin evsel atık sularının aktifleştirilmiş çamur esasına dayanan biyolojik arıtma tesisi ile çevreye zararsız hale getirilmesi amacıyla kurulmuştur.
Pis su tesislerinde arıtma iki aşamada yapılmaktadır. Birinci aşamada pissuyun arıtılması, ikinci aşamada aktif çamur arıtılmaktadır.
Şehrin 124.000 kişiye tekabül eden bir hidrolik ve kirlilik yükü için tasarlanmış olup, kapasitesi ilave olarak yapılacak iki adet havalandırma tankı ve bir adet durultma havuzu ile daha sonrasına yetecek kadardır.
Mevcut Kapasite : 1130 m³/h
İlave Kapasite : 2500 m³/h

İDARİ YAPI :
İÇME SUYU ŞEFLİĞİ ELEKTRİK ŞEFLİĞİ ARITMA ŞEFLİĞİ KANALİZASYON ŞEFLİĞİ

İÇME SUYU ŞEFLİĞİ :
Şehrimizin içme suyunun temin edilerek dağıtımını sağlamak, şehir içme suyu şebekesinin bakım ve onarımını yapmaktır.

ELEKTRİK ŞEFLİĞİ:
Belediyemizde bulunan elektrik tesisatları ve elektrik ile çalışan aletlerin bakım ve onarımları ile sorumludur.

ARITMA TESİSLERİ ŞEFLİĞİ:
Şehrimizin Kanalizasyon sisteminin tamamı bu tesise bağlı bulunmaktadır.
Tesisin faal olarak çalışması için azami dikkat gösterilmekte olup, sistemin bakım ve onarımı eksiksiz yapılmaktadır.

KANALİZASYON ŞEFLİĞİ:
Kanalizasyon şebekelerinin bakım ve onarımıyla, yeni kanalizasyon bağlantılarını yapmaktır.

HEDEFİMİZ:
Yaşam için, öncelikle gerekli olan hava ve su unsurundan yola çıkarak, temiz şehir ile kaliteli ve sağlıklı içme suyu idealimiz olmuştur.

MAKİNA DONANIMIMIZ:
Toyota Pikap : İçme suyu şefliği - Kanalizasyon şefliği 2 Adet
Fatih Kamyon : İçme suyu şefliği-Arıtma tesisleri şefliği 2 Adet
JCB Kepçe : İçme suyu şefliği - Kanalizasyon şefliği 2 Adet
Kargo : Kanalizasyon Şefliği (Kanal Açma Aracı) 2 Adet
Vidanjör : Kanalizasyon Şefliği 1 Adet
BMC Kamyon : İçme suyu şefliği - Kanalizasyon şefliği 2 Adet
Ford Kamyon : Kanalizasyon Şefliği 1 Adet

DEVAM EDEN PROJELERİMİZ:
Şehrimizin su ihtiyacını karşılamak üzere Kurutilek mevkiinde açılan 6 adet sondaj kuyusunun mevcut 8000 m³'lük su deposuna bağlantısının yapım çalışmaları devam etmektedir.
Ersevenler Mahallesi kanalizasyon şebeke hattı döşenmesi işi yaklaşık 3000 metre.