SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Savaş AĞSU

STRATEJİK PLAN

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRÜLÜĞÜ

2014- 2018 YILI STRATEJİK PLANI

MÜDÜRLÜK KURULUŞU

MİSYONUMUZ

Sağlıklı gelecek için kentimizin su ihtiyacını ve kullanılmış suların doğaya faydalı dönüşümünü sağlayan modern teknolojinin ve dünya standartlarının gerektirdiği tüm imkanları kullanarak yüksek kalitede hizmetini halkımıza sunmak.

VİZYONUMUZ

Müdürlüğümüzün temel görevi, Şehrimizin içme suyunun temin edilerek dağıtımını sağlamak, şehir içme suyu şebekesinin bakım ve onarımını, Belediyemiz birimlerinde bulunan elektrik tesisatları ve elektrik ile çalışan aletlerin bakım ve onarımları ile Bey tahtı ve Kurutilek mevkiinde bulunan su pompalarının 24 saat çalışırlığını sağlamak, içme suyunun dezenfeksiyonunda kullanılan klorlamayı ve şehir kanalizasyon şebekesinin bakım ve onarımıyla, kanalizasyon bağlantılarını yapmak, evsel atık suların çevreye zarar vermesini önlemek için Fiziksel ve Biyolojik arıtım işlemlerini yapmakla yükümlü bir müdürlüktür.

MÜDÜRRLÜK YAPISI

Müdürlüğümüz personellerinin ögrenim durumu ise, 3 fakülte mezunu, 11 yüksek okul mezunu, 12 lise mezunu ve 22 ilköğretim mezunu.

Müdürlüğümüzde 23 memur, 9 işçi ve 26 hizmet alımı olmak üzere toplam 48 personel görev yapmaktadır.


6.7.1.İçme suyu Şefliği

•Şehir merkezinde tüketime sunulan suların sondaj suyu olması nedeniyle, üretiminde aşırı derecede elektrik sarf etmekte ve maliyeti yüksek olmaktadır. Bunun çözümü olarakta şehrimizin çeşitli bölgelerinden kaynak suyu araştırılarak, şehrimiz için cazibeli (terfisiz) su bulmak.

•Yeni yapılan ve yapılacak olan kooperatiflerin abone bağlantılarının yapılması.

•Kurutilek bölgesindeki 7 adet sondaj kuyu binaları çevresine (50m x 50m) koruma bandı yapılması.

Tahmini bedel: 25.000.TL.

•Su arıza tesbit aletlerimizle su arızası olan mesken ve iş yerleri abonelerindeki su arızaları tesbit çalışmalarının yapılması.

•1 adet kazıcı yükleyici kepçe alınması

Tahmini bedel: 250.000.TL.

•Beytahtı bölgesinde bulunan 8 nolu içme suyu sondaj kuyusunun hat bağlantısının yapılması.

Tahmini bedel: 20.000.TL.


 

Acil İhtiyaç Listesi;

2-Cansuyu projesi kapsamı dışında kalacak olan, Beytahtı içme suyu pompa istasyonunda ki 4 adet Yüksek Gerilim kesicilerinin değiştirilmesi.

4-Cansuyu Projesi kapsamında olmayan, sondaj kuyularının hat bağlantısının (içmesuyu ve elektrik) şebekelerinin yapılması.

5- Beytahtı ana terfi hattının istimlak işlemlerine başlanması.

6.7.2.Kanalizasyon Şefliği:

•Kanalizasyon Şefliği (Q900’ lük 4 km ve Q600’ lük 4 km’ lik terfi) hattıyla birlikte toplam 310 km. civarında olan kanalizasyon hattıyla 35 km. civarındaki, yağmur suyu hattının bakım ve onarımını yapmak, yeni yerleşime acılan bölgelere kanalizasyon hattı döşemek ve müracaatlar doğrultusunda mesken ve iş yerlerinin parsel ana hat bağlantılarının yapılması.

•Çeşitli nedenlerden dolayı çöken veya tıkanan hatların yenileme işlemlerinin yapılması. 

•Her yıl Mart-Nisan ve Eylül-Ekim aylarında Erzincan merkezde bulunan tüm kanalizasyon ana bacalarının ve yağmur suyu ızgaralarının temizliğinin yapılması.

•Kırılan veya mevcut olmayan kanalizasyon bacalarına, kapak ve çerçeveleri yerine konulmak suretiyle yenilenmesi.

•Tretuvar ve asfalt altında kalan kanalizasyon bacaları yükseltilmesi.

6.7.3.Atıksu Arıtma Tesisi Şefliği

•Tesisimiz günde 24 saat haftada 7 gün aralıksız çalışmaktadır.

•Atıksu Arıtma Tesisi Avrupa Birliği projesi ile 17.11.2014 yılında yapılacak ihale ile yenileneceği ve kapasitesi artacağından kısa vadede herhangi bir yatırım yapılması öngörülmemektedir.

•Tesiste bulunan bazı ekipmanların tamir ve bakımları mevcut personel tarafından  yapılamamaktadır. Bunların tamir ve onarımı için diğer birimler veya dışarıdan hizmet alımı  gerekmektedir.

•Programlanabilir kontrol sistemi’nin (PLC) tamirinin yapılması veya yenilenmesi.

•Havalandırma tanklarının üzerinde bulunan köprülere şap beton atılması (300 m²)  Yanlarına demir köşebent konulması (325 m)

Tahmini bedel: 2.000.TL.

•Depo olarak kullanılmak üzere 50 m² lik kapalı alan yapılması.

Tahmini bedel: 10.000.TL.

•Sarf ve yedek parca alınması.

Tahmini bedel: 15.000.TL.

•Çeşitli evsaflarda makine parçaları alımı.


 

6.7.4.Elektrik Şefliği:

•Elektrik şefliği, Belediyemiz birimlerinde bulunan elektrik tesisatları ve elektrik ile çalışan aletlerin bakım ve onarımlarını, Beytahtında ve Kurutilek de bulunan su pompalarının 24 saat çalışırlığını sağlamakta ve içme suyunun dezenfeksiyonunda kullanılan klorlama işleminin yapılması.

•Ayrıca bu işlemlerin yanı sıra, Belediyemizde yapılması planlanan tesislere ait elektrik projelerinin hazırlanması, Belediyemiz tesislerinde arızalanan değişik, kw güçteki motorların sarımları ve arızalarının yapılması, reaktif enerji bedeli gelen yerlerin akım trafosu, reaktif güç rölesi, trifaze elektronik sayacı ve kondansatörleri değiştirilmesi işlemlerinin yapılması.

•Güneş enerjisinden yararlanarak beytahtı bölgesinde bulunan 6 gruplu terfi merkezinde kullanılan enerjinin karşılanması amacıyla etüt çalışması yapmak.


 

6.7.5.Cansuyu Projesi

Proje 2014-2018 döneminde uygulanacak aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır: Teknik Destek (mali/idari alanlarda kapasite geliştirme, teknik alanlarda kapasite geliştirme ve inşaat denetimi). Kapasite geliştirme bileşeninin amacı Erzincan Belediyesi'nin sürdürülebilir bir içme suyu ve atıksu sistemini işletme ve sürdürme yeteneğine sahip kendi ayakları üzerinde duran bir su işleri müdürlüğü kurmasını sağlamaktır. Şebeke boru hatlarının değiştirilmesi ve 1992 depreminden sonra hasar görmüş ve yüksek kaçak sorunu olan depolama tanklarının yeniden inşası (su kayıplarının azaltılması ve güvenirliğin iyileştirilmesi için)


 

Kademeler, nüfus projeksiyonları, imar planları ve mekanik ve elektrikli ekipmanların ekonomik kullanım ömürleri esas alınarak belirlenmiştir. Projenin birinci kademesi 2009-2025 dönemini, ikinci kademesi ise 2025-2040 dönemini kapsamaktadır. 


 

Klorlama sisteminin değiştirilmesi (ham su kalitesi gerekliliklerinin karşılanması ve musluk suyu kalitesinin korunması için)  Şebekenin, isale hattının ve servis bağlantılarının iyileştirilmesi / değiştirilmesi (gerçek kayıpların en büyük bileşeni olan dağıtım şebekesindeki su kayıplarının azaltılması için) İzleme ekipmanının takılması (gerçek kayıtların belirlenmesi ve azaltılması amacıyla su üretimi ve dağıtımının vs. izlenmesi için) Yeni kuyular açılması ve ilave depo, terfi hattı ve pompa istasyonlarının inşası (temin güvenilirliğinin artırılması için) Yeni şebeke inşası (belediye sınırları içindeki gelişme alanlarındaki nüfusa hizmet götürülmesi için, Erzincan atıksu arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması için alınacak acil tedbir (su kirliliği yönetmeliğine ve AB KAAY direktifine uyumluluğun sağlanması ve Karasu Irmağına deşarj edilen kirlilik yükünün azaltılması için) Yeni içme suyu temini şebekesinin inşa edildiği alanın problemli noktalarında yeni atıksu toplama şebekesinin ve yağmur suyu toplama kanallarının inşası. İki kademeli tek aşamalı olan projede kademeler teknik ve mali olarak bağımsızdır.


 


 

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER


 


 

Stratejik amaç 1.: Erzincan' a sağlıklı ve kaliteli içme suyu temin ederek halka sunmak, şebekede ve isale hatlarındaki su kayıp kaçak oranlarını mevzuatta belirlenen oranların altına düşürmek kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin gerekli bakım onarım ve temizliğini yaparak sorunsuz atıksu hizmeti sunmak ve şehrin atık suyunun atıksu arıtma tesisine iletilerek burada fiziksel ve biyolojik arıtma işlemlerini yaptıktan sonra arıtılmış çıkış suyunu doğaya dejarj etmek.


 

Stratejik Hedef 1.1. :2018 yılı sonuna kadar tüm içme suyu alt yapısının yenilenerek işletmeye alınması ve atık su arıtma tesislerinin rehabilitasyon ve kapasite artırımının tamamlanarak ayrıca kanalizasyon, yağmur suyu hatlarında ekleme ve kısmi yenileme yapılarak hizmete sunulmasını sağlamak.


 

Eylem 1.1- 2016 yılı sonuna kadar Avrupa Birliği destekli cansuyu içme suyu proje ile şehrin içme suyu şebekesinin ve su depolarının tamamı bitirilerek şehrin en az 50 yıl sorunsuz bir içme suyu şebekesine kavuşmasını sağlamak.


 

Eylem 1.2- 1995 yılında bitirilerek işletmeye alınan Atıksu Arıtma Tesisi Avrupa Birliği destekli proje ile 2018 yılı sonrasına kadar rehabilite edilerek %33 oranında kapasite artırımına gidilerek şehrimizin 50 yıl sorunsuz atıksu arıtma tesislerine kavuşmasını sağlamak.


 

Eylem 1.3- Şehrin kanalizasyon problemi olan bölgelerini ve kollektör hattını (yaklaşık 20 km uzunluğunda) Avrupa Birliği destekli proje ile 2018 yılı sonuna kadar kanalizasyon hatlarının yenilenerek halkın hizmetine sunmaktır.


 

Eylem 1.4- Şehrimizin içme suyu ihtiyacını karşılayan Beşsaray bölgesinden su depolarına kadar terfi hattı için Çevre Bakanlığı IPA Başkanlığına 2015 yılı itibari ile müracaatta bulunarak 12.500 metrelik terfi hattına yeni bir proje hazırlatarak yapım işinide Avrupa Birliği destekli kredi ile neticelendirmek. Eğer Avrupa Birliği destekli kredi alamazsak kendi bütçe ve imkanlarımızla hem kamulaştırma, hem projelendirme işlemlerini tamamlayarak yapım işini 2019 yılına kadar ihale aşamasına getirerek ihalesini yapmak.


 

Stratejik Hedef 1.2. :Daha etkin ve verimli hizmet suna bilmemiz için günümüzün teknolojik şartlarına uygun ve ihtiyaçları karşılayacak Birimimizin araç ve ekipmanlarını yenilemek ve temin etmek.

Eylem 1.2.1..- İçme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin işletmelerinin daha verimli ve hızlı yapılabilmesi için 2018 yılı sonuna kadar 2 adet bekoloder, 1 adet damperli hafriyat kamyonu,1 adet damperli kamyonet, 1 adet vidanjör, 1 adet kombine kanal temizleme aracı, 1 adet kuka (kanal açma aracı), 1 adet alın kaynak makinası ve ekipmanları, 1 adet kanal görüntüleme aracı (CCTV) birimimize kazandırmak.