TAŞINIR MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

3 Kasım 2021

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Madde 1- Belediyemize ait, aşağıda model ve diğer bilgileri mevcut olan 24 ES 967 plakalı BMC marka 1991 model F-214-26 SDB tipi sarı (hasat) renkli özel amaçlı sondaj makineli kamyon ile sondaj malzemesi ekipmanları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif (artırma) usulü ile satılacaktır.

Madde 2 - 24 ES 967 plakalı BMC marka 1991 model F-214-26 SDB tipi sarı (hasat) renkli özel amaçlı sondaj makineli kamyonun satış  ihalesi 16.11.2021 Salı günü saat 10:30’da - sondaj makinesi ekipmanlarının satış ihalesi ise 16.11.2021 Salı günü saat 10:45’de Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Madde 3- TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI VE DİĞER HUSUSLAR:

 

ARAÇ VE SONDAJ MALZEMESİ EKİPMANLARI

 

S.NO

ARAÇ PLAKASI

ARAÇ MODELİ

ARAÇ MARKA VE CİNSİ

MUHAMMEN BEDELİ   (%18 KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (%3)

 

1

 

24 ES 967

 

1991

BMC F-214-26 SDB TİPİ SARI (HASAT) RENKLİ ÖZEL AMAÇLI SONDAJ MAKİNELİ KAMYON      (1 ADET)

 

280.000,00 TL

 

8.400,00 TL

 

 

 

 

S.NO

 

TAŞINIR MALIN CİNSİ

 

      ADET

 

MUHAMMEN BEDELİ              (%18 KDV HARİÇ)

 

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (%3)

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

    

 

 

       2

 

Tij: 152 mm (maşon-4,5 inç) Boy:6,1 m

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 220.000,00 TL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.600,00 TL.

 

Bit: Taban Ölçüsü 25,5 cm - Diş Ölçüsü 11,5 cm Freze

 

3

 

Taban Ölçüsü 26,5 cm - Diş Ölçüsü 11,5 cm Freze

 

1

 

Taban Ölçüsü 46,5 cm - Diş Ölçüsü 18,5 cm Freze

 

1

 

Taban Ölçüsü 37,5 cm - Diş Ölçüsü 18,5 cm Freze

 

3

 

Taban Ölçüsü 31 cm  Diş Ölçüsü 12,5 cm Freze

 

1

 

Taban Ölçüsü 20,5 cm - Diş Ölçüsü 10,5 cm Freze

 

1

Çelik matkap kullanılmamış

 

8

 

Madde  4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER:

 

a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b- İkametgâh Belgesi.

c- İmza Beyannamesi.

d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e- Şartname alındı makbuzu.

f-  Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

h- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i- Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

j- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

k- Adli sicil kaydı olmadığına dair belge.

 

Madde 5- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 250.00 TL. (İkiyüzelli) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1121-1122) nolu telefondan ulaşabilirler.

Madde 6-  Araç ve ekimanları mesai saatleri içerisinde Erzincan Belediyesi otoparkında görülebilir. İlgili araç 27/10/2021 tarihinde trafikten çekilmiştir.

Madde 7-  İhaleye girenler taşınır malları görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için, malın mevcut kusurlarından dolayı idarece hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Madde 8- Araç ve ekipmanın satış ihalesinden doğacak türlü vergi, noter ücreti ve bunun gibi masraflar tamamen satın alana aittir.

Madde 9- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatinden yarım saat önce İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Madde 10- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Madde 11-  İş bu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış şartnamesi hükümleri geçerlidir.

 

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin               :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili 1118-1119  Faks : 0446 223 26 31  www.erzincan.bel.tr