ÇAYIRLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

28 Eylül 2022

ÇAYIRLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

T.C.
ÇAYIRLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI


Sayı     : E­94815174­000­986 21.09.2022
Konu   : İhale İlanı

İHALE İLANI

                                                          

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Atatürk Mahallesi, 100 ada 2 parselde bulunan 20.600 m2 sulu tarla vasıflı taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. ve müteakip maddeleri hükümlerine göre Encümen ve İhale Komisyonu huzurunda açık teklif usulüyle satışı yapılacaktır,

1-İhale 07.10.2022Cuma Günü saat 14.00’te Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.

2-İhale Şartnamesi Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.

3-İhaleye iştirak edecek özel veya tüzel kamu kurum ve kuruluşlar bir dilekçeyle birlikte en geç07.10.2022 Cuma Günü saat 14.00 kadar komisyonumuza başvuruda bulunulması gerekmektedir.

4-İhaleye Katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler

a-Kimlik Belgesi Fotokopi

b-Geçici teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu

c-Belediye Borcu yoktur belgesi

4-İhaleye iştirak edecekler geçici teminatlarını yatırmış olmaları gerekmektedir, ihalenin Muhammen Bedeli 3.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

5-Posta İle başvurularda bulunacakların postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır,

6-Taşınmaz ihalesini uhdesine alacak kişi veya kamu kurum kuruluşların bedelini yatırdıktan sonra ve ihalenin kesinleşmesinden sonra taşınmaz teslim edilecektir.

7-İhale haddi layık görülmediği takdirde ihaleye yapan komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Geçici teminat bedeli Muhammen Bedelin %3’üdür.

İlanen duyurulur.21/09/2022                        

                                                          

S.NO.

MAHALLE

PARSEL

ARSA M2

MUH.BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

ATATÜRK

100 ADA 2 PARSEL

20.600 M2

3.000.000,00 TL

90.000,00 TL

 

NO

ADRES

CİNSİ/TAŞINMAZ MAL

ADA PARSEL

M2

MUHAMEN BEDEL

1

ATATÜRK MAH. DOĞA SOKAK NO:5 ÇAYIRLI

SULU TARLA

ATATÜRK MAH. 100 ADA 2 PARSEL

20.600.M2

3.000.000,00 TL

 

NOT:

1-Satılacak taşınmaz üzerinde 1 adet bina bulunmaktadır. Bina 2021 yılında yeni yapılmış olup, detayları istekli tarafından yerinde görülecektir.

2-Taşınmaz üzerinde yaklaşık 10.000 m2 lik kısımda beton kaplama yapılıdır.

3-Taşınmza ait Elektrik Trafosu Belediyemizce yapılmıştır.

Yukarıdaki donatılar satın alacak kişiye teslim edilecektir.

 

ÇAYIRLI BELEDİYESİ HESAP NO:

İBAN:TR43000100052828155706 Çayırlı Belediye Başkanlığı

DİĞER DUYURULAR