MİSYON
Erzincan’da sürdürülebilir yerel kalkınmayı sağlayarak, İlimizde yaşayan herkesin ihtiyaçlarını çağdaş bir belediyecilik anlayışı ile karşılamak.
VİZYON
Erzincan’ın kültürel, doğal, tarihi ve ekonomik değerlerini akılcı biçimde değerlendirerek, çağdaş, her alanda öncü ve marka bir kent yaratarak Doğuanadoluda ve ülke genelinde yükselen bir değer olmak.

TEMEL DEĞERLER VE İLKELERİMİZ:
• Dürüst, şeffaf ve adil olmak
• İnsan odaklı olmak
• Çözüm odaklı olmak
• Doğaya ve çevreye saygılı olmak
• Tarihi ve Kültürel mirası korumaya odaklı olmak
• Vatandaş memnuniyetini esas almak
• Kaynakları etkili ve verimli kullanmak
• Güler yüzlü ve hızlı hizmet sunmak

KALİTE POLİTİKASI
• Eğitimli ve deneyimli personelimizle, mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak, kurumumuzdan hizmet alan vatandaş ve tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini süresinde karşılamak ve memnuniyetlerini sağlamak
• Vatandaş ve paydaşlarımızın memnuniyetini sürekli kılmak ve hiçbir koşulda kaliteden ödün vermemek
• Stratejik Plan ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarını, uygulanabilir kılarak güncel yasal mevzuat çerçevesinde hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek, geliştirmek ve etkinliğini artırmak
• Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için, kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin yönetim sistemleri oluşturmak ve iyileştirmek
• Doğaya, çevreye, kültürel ve tarihi mirasa sahip çıkarak gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmak
• Sosyal sorumluluk bilinciyle, şeffaf, adil, hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimsemek ve benimsetmek
• Paydaşlar ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi ve Teknolojik gelişmelerle uyumlu akıllı kent oluşturmak,
• Kentlilerimizin yaşam kalitesini sürekli yükselterek sürdürülebilir ve çağdaş ölçülerde Türkiye’nin en yaşanabilir ilçesi ve yaşamak istediği bir dünya kenti olmak
• Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak,
• Dezavantajlı grupları önemsemek ve onlara yönelik hizmet üretmek,
• Hayat boyu öğrenme yaklaşımını benimseyerek kurum çalışanlarının gelişimlerini azami motivasyon ve en geniş eğitim desteği ile sürdürerek, tüm çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak ve Erzincan Belediyesi çalışanı olmanın gururunu yaşatmak.