MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ahmet POLAT

STRATEJİK PLAN

 MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

 

Stratejik Amaç 1. Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve kurumsallaşmayı tamamlamak

Stratejik Hedef 1.1. Halkla ilişkilerin geliştirilmesi ve Halkın belediye başkanına kolay ulaşılabilirliğini sağlamak.

Stratejik Faaliyet 1.1.1. Muhtarların ve STK’ların hizmet taleplerini takip etmek ve koordinasyonunu sağlamak.

Stratejik Faaliyet 1.1.2. Halk günü düzenlenmesi

Stratejik Faaliyet 1.1.3.  Mahalle Meclis toplantılarını organize etmek.

Stratejik Faaliyet 1.1.4.  STK’larla şehrin sorunlarını istişare etmek

Stratejik Hedef 1.2. Mahalle Muhtarlarının ve STK’ların taleplerini takip etmek, Erzincan ile ilgili fikir ve düşüncelerini öğrenmek, belediyemiz birimleri ile koordinasyonunu sağlamak.

Stratejik Faaliyet 1.2.1. Muhtarlar ile belirli zamanlarda mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirilmesi için istişare toplantılar yapılması.

Stratejik Faaliyet 1.2.2. Muhtar Bilgi Sisteminin Koordinasyonunun sağlanması.

Stratejik Faaliyet 1.2.3. Mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenerek ilgili birimlerle birlikte yatırım planlaması yapılması.

Stratejik Faaliyet 1.2.4. Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının taleplerinin daha kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması

Stratejik Faaliyet 1.2.5. Şehir genelinde yapılacak proje ve hizmetler için fikir alış verişinde bulunarak önceliklerin sıralanması

Stratejik Faaliyet 1.2.6. Çıkan kanun, tasarı ve kararları muhtarlar aracılığı ile vatandaşlara iletilmesini sağlamak

Stratejik Faaliyet 1.2.7. Belediye olarak Muhtarların sokak, mahalle, semt ve şehrimize yönelik yeni düşünceler, şikâyetler ve her konuda iletişime geçmelerini kolaylaştırmak.

Stratejik Faaliyet 1.2.8. Talep, şikâyet ve önerilerin kayıtlarının tutularak tek birim üzerinden daha etkin, profesyonel ekipler tarafından iş takibinin yapılması

Stratejik Faaliyet 1.2.9. Muhtarların ve Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışmalarına destek olarak kontrol altına alınmasını sağlamak