ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Mehmet POLAT

STRATEJİK PLAN

Zabıta 

Stratejik  Amaç 1.:Erzincan Belediyesi sınırları içerisinde halkın esenlik, Huzur, Sağlık ve düzenini korumak belediye meclisi ve encümeni tarafından alınan kararları emir ve yasakları uygulamak. Beyaz masa ve 153’ e gelen şikayetleri sonuçlandırmak.

Stratejik  Hedef 1.1.:Yıllık olarak birimimize ulaşan şikayet ve isteklerin %90’ıne  ulaşarak yerinde çözüme ulaştırılması ve düzenli kontrollerinin yapılması ile hizmet kalitesinin artırılması.

Faliyet 1.1.1. : Zabıta ekipleri motorize veya yaya ekiplerimizle günlük 24 saat kontrol ve izleme faaliyetlerini yürütmek

Faliyet 1.1.2. : Kanunlara uymayanlara kabahatler kanunu ve zabıta yönetmenliğine göre cezai müeyyide uygulamak.

Stratejik  Amaç 2.: Hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve personelimizin görev yetki ve sorumluluklarını daha iyi kavramaları açısında eğitim ve seminerlere gönderilmesi.

Stratejik  Hedef 2.1.: 2015 v e2018 yılları arasında yıllık personelin %15’inin katılmasını sağlamak.

 

Ruhsat Servisi

Stratejik Amaç 3.:Belediye sınırları içerisinde işyerlerinin ruhsatlarını denetlemek.

Stratejik Hedef 3.1 :2014 ile 2018 yılları arası  % 85 ulaşmak.

Stratejik Amaç 4. :Umuma açık istiharat ve eğlence yerlerinde çalışanların bulaşıcı hastalık ve sağlık raporlarını denetleyerek eksik olanlara cezai müeyyide uygulamak ve tamamlatmak.

Hedef .4.1. : 2014 ile 2018 yılları arasında işyerleri, istirahat ve eğlence yerleri denetimlerinde  % 95’e ulaşmak.

Stratejik Amaç 5.: Ruhsat denetim işyerlerinde hijyenik, genel temizlik, etiket ve fırınlarda ekmek gramajları ve fiyat tarifelerinin kontrolünün yapılarak halkın sağlığını güvence altına almak

Hedef .5.1. :  2014 ile 2018 yılları arasında ayda en az bir kez denetim ve kontrollerini yapmak.

Sinyalizasyon Servisi

Stratejik Amaç 6.:Belediye sınırları içerisinde bulunan 22 adet kavşaklarda sinyalizasyon noktalarının rehabilitasyonu ile hizmet kalitesinin arttırılması.

Stratejik Hedef 6.1.:2015 yılı sonuna kadar 10 adet sinyalizasyon noktasının onarım ve rehabilitasyonunun bitirilmesi.

Stratejik Hedef 6.2.:2016 yılı sonuna kadar 12 adet sinyalizasyon noktasının onarım ve rehabilitasyonunun bitirilmesi.

Stratejik Amaç 7.:Akıllı kavşak sistemine geçilerek kavşakların modernize edilmesi.

Stratejik Hedef 7.1.:2015 yılı sonuna kadar en az bir kavşakta kurularak sistemin kentimizde uygulanabilirliğinin test edilmesi.

Stratejik Hedef 7.2.:2015 yılı içerisinde testleri yapılan akıllı kavşakların 2018 yılı sonuna kadar 4 kavşağa çıkarılacaktır.

Ölçüm ve Tartı Servisi

StratejikAmaç 8. :Belediye Sınırları içerisinde, belde ve ilçelerdeölçü tartı aleti bulunan esnafların 2 senede bir kontrollerinin yapılması.

StratejikHedef 8.1 :2014 ile 2018 yılları arasında en az iki kez  % 90 oranında kontrol ve damga işlemlerini yapmak.

Trafik ve Ulaşım Servisi

StratejikAmaç 9. :Yolcu taşımacılığında memnuniyetin üst seviyeye çıkarılması. E-mail, Alo153 , Beyaz Masa gelen ihbarların denetimini günlük yapılmasını sağlamak.

StratejikHedef 9.1 :2014 ile 2018 yılları arasında her sene  % 95 ‘e ulaşmak.

StratejikAmaç 10. : Şehir merkezi ile Havaalanı arasında yolcuların ulaşıla birlik noktasında toplu taşıma bağlantısının sağlanması .

StratejikHedef 10.1 :2014 ile 2015 yılları arasında  planlama ve koordinasyonları yapılarak anılan bölgeye hat planlanması ve seferlerin başlatılması.

StratejikAmaç 11. :Kentimizde öğrencilere hizmet veren öğrenci servislerinin hizmet kalitesinin yükseltilmesi yeterlilik kontrollerinin yapılması yönetmeliğe uygun olmayan araçların hizmet dışı bırakılması ve yeniletilmesi.

StratejikHedef 11.1. :2014 2018 yılları arasında yıllık%100 oranında kontrollerinin yapılması

StratejikHedef  11.2. : Öğrencilerin düzgün ve kurallara uygun taşınmaları için her yıl okul başlangıçlarında % 100’ü diğer zamanlarda ise  aralıklarla kontrollerinin yapılarak hizmet kalitesinin ve güvenliğinin artırılması.