ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Mehmet POLAT

STRATEJİK PLAN

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Personel Yapısı

MÜDÜRLÜK

ZABITA MÜDÜRÜ :

  1

ZABITA KOMİSERİ:

  1

ŞEF:

  3

SORUMLU:

  5

ZABITA MEMURU:

  18

KHK DAİMİ İŞÇİ:

  33

ZABITA İŞÇİ:

  5

ZABITA HİZMET ALIMI:

  38

TOPLAM:

  104Zabıta Servisi

Stratejik Amaç 1.: Erzincan Belediyesi sınırları içerisinde halkın esenlik, Huzur, Sağlık ve düzenini korumak belediye meclisi ve encümeni tarafından alınan kararları emir ve yasakları uygulamak. Beyaz masa ve 153’ e gelen şikayetleri sonuçlandırmak.

Stratejik Hedef 1.1.:Yıllık olarak birimimize ulaşan şikayet ve isteklerin %100’ne ulaşarak yerinde çözüme ulaştırılması ve düzenli kontrollerinin yapılması ile hizmet kalitesinin artırılması.

Faliyet 1.1.1. : Zabıta ekipleri motorize veya yaya ekiplerimizle günlük 24 saat kontrol ve izleme faaliyetlerini yürütmek

Faliyet 1.1.2. : Kanunlara uymayanlara kabahatler kanunu ve zabıta yönetmenliğine göre cezai müeyyide uygulamak.

Stratejik Amaç 2.: Hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve personelimizin görev yetki ve sorumluluklarını daha iyi kavramaları açısında uzman kişiler tarafından seniner ve eğitimler verilmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 2.1.: 2023 ve 2027 yılları arasında yıllık personelin %100ünün katılmasını sağlamak.

Ruhsat Servisi

Stratejik Amaç 3.: Belediye sınırları içerisinde işyerlerinin ruhsatlarını denetlemek.

Stratejik Hedef 3.1 : 2023 ile 2027 yılları arası % 90 ulaşmak.

Stratejik Amaç 4. : Umuma açık istiharat ve eğlence yerlerinde çalışanların bulaşıcı hastalık ve sağlık raporlarını denetleyerek eksik olanlara cezai müeyyide uygulamak ve tamamlatmak.

Hedef .4.1. : 2023 ile 2027 yılları arasında işyerleri, istirahat ve eğlence yerleri denetimlerinde % 90’e ulaşmak.

Stratejik Amaç 5. : Ruhsat denetim işyerlerinde hijyenik, genel temizlik, etiket ve fırınlarda ekmek gramajları ve fiyat tarifelerinin kontrolünün yapılarak halkın sağlığını güvence altına almak

Hedef .5.1. : 2023 ile 2027 yılları arasında ayda en az bir kez denetim ve kontrollerini yapmak.

Sinyalizasyon Servisi

Stratejik Amaç 6. : Belediye sınırları içerisinde bulunan 26 adet kavşaklarda sinyalizasyon noktalarının rehabilitasyonu ile hizmet kalitesinin arttırılması.

Stratejik Hedef 6.1. : 2023 yılı sonuna kadar 4 adet sinyalizasyon noktasının onarım ve rehabilitasyonunun bitirilmesi.

Stratejik Hedef 6.2. : 2023 yılı sonuna kadar 12 adet sinyalizasyon noktasının onarım ve rehabilitasyonunun bitirilmesi.

Stratejik Amaç 7. : Akıllı kavşak sistemine geçilerek kavşakların modernize edilmesi.

Stratejik Hedef 7.1. : 2023 yılı sonuna kadar en az bir kavşakta kurularak sistemin kentimizde uygulanabilirliğinin test edilmesi.Ölçü ve Tartı Servisi

Stratejik Amaç 8. : Belediye Sınırları içerisinde, belde ve ilçelerde ölçü tartı aleti bulunan esnafların 2 senede bir kontrollerinin yapılması.

Stratejik Hedef 8.1 : 2023 ile 2027 yılları arasında en az iki kez % 95 oranında kontrol ve damga işlemlerini yapmak.

 

Trafik – Ulaşım – Yol Çizği Servisleri

Stratejik Amaç 9. : Yolcu taşımacılığında memnuniyetin üst seviyeye çıkarılması. E-mail, Alo 153 , Beyaz Masa gelen ihbarların denetimini günlük yapılmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 9.1 : 2023 ile 2027 yılları arasında her sene % 100 ‘e ulaşmak.

Stratejik Amaç 10. : Şehir merkezi ile Binali YILDIRIM,Üniversite Yerleşkesi – Havaalanı – Tren Garı arasında yolcuların ulaşıla bilirlik noktasında toplu taşıma bağlantısının sağlanması .

Stratejik Hedef 10.1 : 2023 yılında planlama ve koordinasyonları yapılarak anılan bölgeye hat planlanması ve seferlerin başlatılması.

Stratejik Amaç 11. :Kentimizde öğrencilere hizmet veren öğrenci servislerinin hizmet kalitesinin yükseltilmesi yeterlilik kontrollerinin yapılması yönetmeliğe uygun olmayan araçların hizmet dışı bırakılması ve yeniletilmesi.

Stratejik Hedef 11.1. :2023 ile 2027yılları arasında yıllık %100 oranında kontrollerinin yapılması

Stratejik Hedef 11.2. : Öğrencilerin düzgün ve kurallara uygun taşınmaları için her yıl okul başlangıçlarında % 100’ü diğer zamanlarda ise aralıklarla kontrollerinin yapılarak hizmet kalitesinin ve güvenliğinin artırılması.

Stratejik Amaç 12 : Belediye sınırları içerisinde Yaya – Öğrenci geçitleri - Yol Şerit Çizgi – Orta Refüj – hız kesicilerin boyama çalışmaları.

Stratejik Hedef 12 : 2023 Yılı içerisinde Yaya – Öğrenci Yaya geçitleri %100 yenilenmesi. Yol Şerit Çizgileri ve Hız kesicilerin yenilenmesi önceki Hız kasislerin boyanması 2023 – 2027 tarihleri arasında %100 boyalarının yenilenmesi.