YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Recep ZOR

STRATEJİK PLAN

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

 

Stratejik Amaç 1.Şeffaf bir yönetim anlayışıyla, Meclis ve Encümen çalışmalarının içeriğine halkın ve ilgili kurum/kuruluşların erişimini sağlamak, bununla birlikte Belediye’nin bilgi ve belge akış hızını artırarak diğer kurumlardan gelen taleplere süratle cevap vermek.

Stratejik Hedef 1.1.2018 yılına kadar  geçmiş yıllar da dahil olmak üzere tüm Meclis ve Encümen kararlarının % 60’ını elektronik ortama aktarmak.

Stratejik Hedef 1.2. 2014 yılından itibaren Meclis üyelerine, meclis gündemi, komisyon raporları ve karar özetlerini elektronik ortamda ulaştırmak.

Stratejik Amaç 2.2014 yılından itibaren Belediye birimlerinde üretilen belgelerin tasnif ve düzenlemelerini yapmak, elektronik ortamda değerlendirmek ve modern kurum arşiv sistemini kurmak.

Stratejik Hedef 2.1.Söz konusu çalışmayı 2018 yılına kadar Meclis, Encümen ve tüm belediyemiz yazışmalarını, Mali Hizmetler Müdürlüğü(Gelir,gider,bütçe verileri),İmar Müdürlüğü(Ruhsat vb.),Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (Bakım ve onarım)   gibi kritik hizmet birimlerinde geçmişe yönelik üretilen belgelerin tasnif ve düzenlemelerini de kapsayacak şekilde yapmak ve elektronik ortamda değerlendirmek.          

Stratejik Faaliyet2.1.1. 2018 yılı sonuna kadar yukarıda adı geçen ilgili birimlerde üretilen dosyanın tasnif ve düzenlemesinin yapılarak, dokümanların taranarak % 60’ının dijital ortama aktarılmasını tamamlamak.

Stratejik Amaç 3. Şeffaf bir yönetim anlayışının gereği olarak kanunların müsaade ettiği ölçüde Encümen tarafından alınan bütün ihale ve Encümen Kararları’na erişimi kolaylaştırmak ve halkın belediyeden yazılı talebine gerek kalmaksızın bilgi edinebilmesini sağlamak.

Stratejik Hedef  3.1. 2015 yılı sonuna kadar Encümen ve ihale kararlarını (Encümen tarafından alınan) Internet üzerinden paylaşıma açmak.

Stratejik Faaliyet3.1.1. 2015 yılı sonuna kadar Encümen ve ihale kararlarını(Encümen tarafından alınan) elektronik ortama aktarmak.

Stratejik Faaliyet3.1.2. 2018 yılı sonuna kadar Kurum dışı ve kurum içi tüm evrak ve yazışmaların elektronik ortamda iletilmesini sağlamak.