VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tacettin PAÇACI

STRATEJİK PLAN

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜRLÜK YAPISI

Müdürlüğümüzün Mevcut Kadro Durumu

 

Statü

Sayısı

Memur

3

İşçi

2

Sözleşmeli

--

Hizmet Alımı

26

Toplam

31

       

STRATEJİK AMAÇLAR

   STRATEJİK AMAÇ  1.: Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla ilgili diğer kurumlar ile koordineli olarak çalışılmaktadır. Ayrıca sokak hayvan refahı anlayışı ile rehabilitasyonun temin edilmesi.  Hayvansal gıdaların teknik hijyen şartlarına sahip olması hususunda gereken ilgi özeni gösterilmektir.

   STRATEJİK Hedef 1.1.:  Kuduz,kuş gribi gibi hastalıklarla mücadele yapılarak, risk grubu taşıyan hayvanların rehabilitasyonu sağlıklı bir şekilde sağlanması ve toplu sağlığını koruma amaçlı çalışmaların yapılması.

         Faaliyet .1.1.: Yıllık ortalama 900 hayvanın; Hayvanları koruma kanunu ve diğer kanun hükümleri çerçevesinde ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun iyileştirme merkezi nde tedavi ve rehabilitasyonunun yapılması.

Faaliyet 1.1.2.: Valilik ve Erzincan Hayder (hayvanları koruma derneği) ile koordinasyon sağlanarak.  Diğer kurumların desteklerinin alınması sağlanacaktır.

Faaliyet 1.1.3. :2018 yılına kadar Hayvan hastanesi olarak kullanılan birimimizde %10 oranında kapasite artırımı yapılacaktır.

Faaliyet 1.1.4.: 2016 yılı sonuna kadar  Toplum sağlığını korumak amacıyla HAYVAN GÖMÜ  yerlerinin genişletilmesi ve düzenlemesi yapılacaktır.

                Faaliyet 1.1.5.: yıllık ortalama 3 okulda Hayvan sahiplendirilmesi ve okullarımızda hayvan sevgisi ile ilgili seminerlerimiz devam sürdürülmesi.

       STRATEJİK HEDEF 1.2. Gıda sekretöründe tüm işyerlerinin sıhhi ve hijyenik standarları uygunluğu Zabıta Amirliği ve Tarım il müdürlüğü ile işbirliği yapılarak kontrollerinin sağlanması.

Faaliyet 1.2.1  2013 Yılı düzenli denetim yapacak ekipler  belirlenerek tarama işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

Faaliyet .1.1.: İlgili müdürlükteki personellere AB mevzuatı,ISO ve diğer kalite sistemleri konusunda seminerler düzenlenerek çalışma  veriminin artırılması.

      STRATEJİK HEDEF 1.3.: 2018 yılına kadar  İnsanların sevgisini ve kültürünü geliştirebileceği, hayvanların doğal yaşam şartlarına uygun bir hayvanat bahçesi oluşturmak ve bu konuda mevzuata uygun altyapı çalışmalarının tamamlanması yapılacaktır.