TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bahadır MERDAN

STRATEJİK PLAN

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2014 – 2018 YILI STRATEJİK PLAN

 

 

Stratejik Amaç 1       : Havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin çevre dengesi (ekolojik denge), bozmasını önlemek.

 

Stratejik Hedef 1.1   : 2018 Yılı sonuna kadar atıkların %60’ını kaynakta ayrıştırmak ve değerlendirmek.

 

Eylem 1.1.1                : Katı atıkların kaynağında ayrıştırılmalarını sağlamaya yönelik iş birlikleri oluşturarak kampanyalar ve organizasyonlar düzenlemek.

 

Stratejik Hedef 1.2   : 2018 Yılı sonuna kadar ilgili kuruluşlarla iş birliği oluşturarak “Ambalaj atıklarının kontrolü” yönetmeliği gereğince geri dönüşebilir ambalaj atığı oranını %80’lere yükseltmek.

 

Eylem 1.2.1                : 2018 Yılı sonuna kadar Erzincan’da ambalaj atığı ayırma tesisi kurmak.

 

Stratejik Hedef 1.3   : Geri kazanılamayan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının tamamının düzenli depolama alanlarında depolanmasını sağlamak. (ISO 14001 Çevre standartlarına uygun bir sistem kurulması.)

 

Eylem 1.3.1                : İnşaat ve yıkıntı atıklarının yer ve sayılarının yeniden tespiti halka duyurulması ve bu atıklardan geri kazanım sağlamak.

 

Stratejik Hedef 1.4   : Çevrenin korunmasını ve endüstriyel atıkların daha sağlıklı yönetimini sağlamak amacıyla her türden endüstriyel atığı azami oranda bertaraf etmek.

 

Eylem 1.4.1                : 2018 Yılı sonuna kadar bitkisel yağ ve tıbbi atık da dâhil tehlikeli atıkların toplanmasını ve bertarafını sağlayacak tedbirleri almak.

 

Eylem 1.4.2                : Tıbbi atık bertaraf tesisi oluşturmak.

 

Eylem 1.4.3                : Erzincan Belediyeler Birliği vasıtası ile çevre yatırımları yapmak.

 

Stratejik Hedef 1.5   : Erzincan’ın ana arter ve meydanlarında yapılan temizlik çalışmalarını, temizlik periyotlarını arttırarak ve temizlik yöntemlerini geliştirerek daha etkin ve ekonomik şekilde yapmak.

 

Eylem 1.5.1                : Günlük olarak süpürülen ve yıkanan alan miktarını sürekli kontrol etmek.

 

Eylem 1.5.2                : Halkın çöp toplamasına yardımcı olacak materyaller konusunda yardımcı olmak. (Torba vb.)

 

Stratejik Amaç 2       : Çevre problemlerinin giderilmesinde halkın bilinçlendirilmesini ve katılımını sağlamak.

 

Stratejik Hedef 2.1   : 2018 Yılı sonuna kadar çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik olarak çevre konusunun etkin bir biçimde işlenmesini sağlamak.

 

Eylem 2.1.1                : 2018 Yılı sonuna kadar ilk ve orta öğretim öğrencilerine çevre bilincini oluşturmak bunun için diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak.

 

Eylem 2.1.2                : 2018 Yılı sonuna kadar 100 bin adet basılı doküman hazırlatarak Erzincan’daki ilk ve orta öğretim kurumlarına ulaştırmak, uygulamalı olarak çevre eğitimine katkı sağlamak.

 

Stratejik Amaç 3       : Toplumun huzur ve sükûnunun kişilerin beden ve ruh sağlıklarını gürültü yolu ile bozulmadığı bir çevre oluşturmak.

 

Stratejik Hedef 3.1   : Erzincan genelinde gürültü kirliğini denetim altına almak sureti ile 2018 yılı sonuna kadar kirlilik değerlerini AB standartlarının altına çekmek.

 

Eylem 3.1.1                : Erzincan’ın gürültü haritasını çıkarmak.