PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Esra SUDAŞ

STRATEJİK PLAN

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜAMAÇ VE HEDEFLERİ

Stratejik Amaç.1.  :Erzincan il sınırları dahilinde, halkın nüfus yapısı gereksinimleri ve kültür yapısı dikkate alınarak, çağın gereksinim ve standartlarına uygun düzeye getirilmesi, çağdaş ve yaşanılabilir bir kent seviyesine ulaştırmak, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, yeşil alan ve tesislerin yapımının ve bakımının sağlanması hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak.

Stratejik Hedef – 1.1 :2018 yılı sonuna kadar Kent genelinde bulunan 25 km’lik orta refüjde toplamda  80.000 m2 ‘likalanın %100 otomotik sulama sistemi yapımı sağlanacaktır.

Stratejik faaliyet  1.1.1: 2018 yılı sonuna kadar projelendirmesi , malzeme satın alınarak ve birimimiz iş gücüyle yapımı sağlanacaktır.

Stratejik faaliyet  1.1.2:Malzeme teminini yapılarak kullanıma hazırlaması, arazinin tesviye edilerek hazırhale getirilmesi birimimiz tarafından döşenmesinin sağlanması.

Stratejik Hedef -1.2 : 2018 yılı sonuna kadarYapımı gerçekleştirilmiş olan 720.000 m2 alana sahip 84 adet parkta %50’lik kısmının otomatik sulama sistemi tamamlanmış olacaktır.

Stratejik faaliyet  1.2.1: 2018 yılı sonuna kadar projelendirmesi , malzeme satın alınarak ve birimimiz iş gücüyle yapımı sağlanacaktır.

Stratejik Hedef – 1.3 : 2018 yılı sonuna kadar Parklarımızda bulunan toplam 46 adet çocuk oyun setinin; 20 adet eski çocuk oyun setlerinin yenilenmesi yapılarak %43’ünün yenileme yapılmış olacaktır.

Stratejik faaliyet  1.3.1: 2018 yılı sonuna kadar projelendirmesi , malzeme atın alınarak ve birimimiz iş gücüyle yapımı sağlanacaktır.

Stratejik Hedef - 1.4 :2018 yılı sonuna kadarParklarımızda bulunan 35 takım fitness aletlerine  ilaveten 20 takım fitness aletleri alınarak %57 artış sağlanacaktır.

Stratejik faaliyet  1.4.1: 2018 yılı sonuna kadar projelendirmesi , malzeme satın alınarak ve birimimiz iş gücüyle yapımı sağlanacaktır.

Stratejik Hedef – 1.5 : 2018 yılı sonuna kadarHer yıl orta refüjlere ve parklara dikilmek için üretimi yapılan  500.000 adet tohum miktarını %10 artışını sağlanacaktır.

 

Stratejik faaliyet  1.5.1: 2018 yılı sonuna kadar projelendirmesi , malzeme satın alınarak ve birimimiz iş gücüyle yapımı sağlanacaktır.

Stratejik Hedef – 1.6 :2018 yılı sonuna kadarMevcut ve yeni yapılacak olan parkların inşaat, elektrik, donatı elemanları, aydınlatma, sulama ve onarımının yapılması.

Stratejik faaliyet  1.6.1: 2018 yılı sonuna kadar projelendirmesi , malzeme satın alınarak ve birimimiz iş gücüyle yapımı sağlanacaktır.

Stratejik Hedef – 1.7 : 2018 yılı sonuna kadar5 dekar üzerinde alana sahip parklarımızın %100 ünü aydınlatma direği montesi yapılacaktır.

Stratejik faaliyet  1.7.1: 2018 yılı sonuna kadar projelendirmesi , malzeme satın alınarak ve birimimiz iş gücüyle yapımı sağlanacaktır.

Stratejik Hedef - 1.8 : 2018 yılı sonuna kadar Çim biçme ekipmanlarımızın %50 artışı sağlanacaktır.

Stratejik faaliyet  1.8.1: 2018 yılı sonuna kadar projelendirmesi , malzeme satın alınarak ve birimimiz iş gücüyle yapımı sağlanacaktır.

Stratejik Hedef - 1.9 : YıllıkMevsimlik çiçek üretiminin %10 artışına bağlı olarak toplam üretim ve şaşırtmalar için sera alanlarımıza ilaveten %50 ek üretim serası ve şaşırtma serası yapılacaktır.

Stratejik faaliyet  1.9.1: 2018 yılı sonuna kadar projelendirmesi , malzeme satın alınarak ve birimimiz iş gücüyle yapımı sağlanacaktır.

Stratejik Hedef - 1.10 :2018 yılı sonuna kadarOtomotik sulama yapılacak alanlara ihtiyaç olan sondaj vurulacak alanların YAS( yer altı suyu kullanma belgelerinin) resmi yazışmalar yapılarak, toplamda 10 adet sondaj vurulan alan sayısını %200 artışı sağlanacaktır.

Stratejik faaliyet  1.10.1: 2018 yılı sonuna kadar projelendirmesi , malzeme satın alınarak ve birimimiz iş gücüyle yapımı sağlanacaktır.