KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Funda ERKAN BİROL

STRATEJİK PLAN

Erzincan Belediyesi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün

Misyonu;

· Kent insanına ve ziyaretçilerine yüksek kalitede ve sürdürülebilir, bilgiye dayalı yüksek standartta kültürel ve sosyal hizmetler üreterek, çağdaş bir kentte yaşama olanağı sunmak.

· Erzincan Belediyesinin yoksula uzanan’’şefkat’’ ve ‘’yardım’’ eli olmak.

· İlimizin ve ilimizde yaşayan insanların yaşam kalitesini yükseltmek.

· Eğitim, kültür ve sosyal hizmetler gibi alanlarda halkın; sivil toplum, kamu kurum ve kuruluşların katılımıyla sorunlarının öncelik sırasına göre sıralanarak etkili, zamanında ve takım ruhuyla çözümler üretmek.

· Erzincan ve Erzincanlının ortak medeni ihtiyaçlarını karşılamak üzere; kültürel ve sosyal hizmetlerin toplumun her kesimi için ulaşılabilir şekilde yerinde yönetim anlayışıyla; planlı, programlı, etkili, verimli eşgüdümlü, değişen şartlara göre manevra kabiliyetine sahip bir yapılanma içerisinde paydaşlarla koordineli olarak yürütülmesini sağlamak.


 

Vizyonu;

Hizmetin kalitesinde geri dönüş olmadan, en iyi hizmeti veren ve sürdürülebilir kalkınma yolunda liderliği kabul edilen bir kuruluş, herkesin görmek ve yaşamak istediği bir Erzincan olmasını sağlamaktır.


 

Müdürlüğün Yapısı;

 

1 adet Müdür (Memur)

1 adet Şef (Memur)

2 adet Memur

53 adet İşçilik Hizmet Alımı

84 adet Güvenlik Hizmet Alımı personeli ile;

 

Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallerde, Kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve Kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapan, bu çalışmalara üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayan, kültür , sanat ve tanıtım, meslek ve beceri kazandıran, gençlik ve spor konularında hizmet vermek veya verdiren, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların korunmasını sağlamak amacı ile görev yapmanın ötesinde T.C Anayasasında yer alan Sosyal Devlet anlayışı ile çalışmak amacı ile kurulan ve bu işlemlerin kanun ve mevzuatlara uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayan, mevzuat hükümlerine görede bütün kurum ve kuruluşlarla iş birliği anlayışıyla koordineli çalışan bir birimdir.

 

 

2014-2018 DÖNEMİ EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK PLANI

 

 

1.EĞİTİM İŞLERİ

 

Stratejik Amaç 1. Halkımıza çeşitli konularda bilinçli yaşamı sağlamak amacı ile eğitim seminerleri, toplantı ve paneller düzenlemek, katılımın en üst düzeyde olmasını sağlamak.

 

Stratejik Hedef 1.1. 2014-2018 Yılları arasında yıllık enaz 5 etkinlik yapılması ile kentimizde yaşayan vatandaşlarımız bilinçlendirerek yaşam kalitelerini artırmak.

 

Stratejik Faaliyet 1.1.1. Belirli gün ve haftalarda örneğin; 13 Mart Erzincan depreminde depremle ilgili seminer ve panellerin organizasyonunu sağlayarak halkın depremle ilgili daha bilinçli olmasını, deprem anında yapması gerekenleri bilmesini sağlamak.

 

Stratejik Faaliyet 1.1.2. Şeker Hastalığı, Obezite, Koah, Kanser gibi günümüzde insan yaşamını tehdit eden yaygın hastalıklarla mücadele ve halkımızın sağlıklı yaşamını sağlamak için çeşitli sağlık kuruluşları ile işbirliği içerisinde toplantı, seminer ve paneller vermek.

 

Stratejik Faaliyet 1.1.3 Yapılacak seminer, toplantı ve panellerin daha öneceden taslağını hazırlayarak sayıyı artırabilmek için STK ve Resmi Kurumlarla görüşmeler yapmak.Bu toplantıların duyurularını yaparak katılımı artırmak.

 

 

Stratejik Amaç 2. Çocuklarımızın ve Gençlerimizin sporla daha çok vakit geçirmelerini sağlayarak zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak.

 

Stratejik Hedef 2.1. Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin sigara, uyuşturucu, internet bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve zamanlarını en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak.

 

Stratejik Faaliyet 2.1.1 Yapılacak spoprtif faaliyetlerde yıllık en az 4 branşta açılacak yaz spor kursları düzenlemek ve bu kurs sayısını artırarak katılımı çoğaltmak.

 

Stratejik Faaliyet 2.1.2 Katılan çocuklarımıza çeşitli hediyeler vermek.Servis imkanı sağlamak. Ücret alınmadan bu kursları düzenlemek.

 

Stratejik Faaliyet 2.1.3 Dereceye giren öğrencilerimize destek vermek ve bunun için sponsor desteği sağlamak.

 

Stratejik Faaliyet 2.1.4 Amatör Spor Kulüplerine gerekli desteği sağlamak.

 

 

Stratejik Faaliyet 2.1.5 Çocuk ve gençlerimizin sosyal hayatlarında arkadaşlık ve kardeşlik duygularının pekişmesini sağlayarak, ileriki yaşantılarında başarı düzeylerinin artmasını sağlamak.

 

Stratejik Hedef 2.3. 2014-2018 yılları arasında yıllık enaz 10 kez düzenelenecek spor müsabakaları ile şehrimizin adını diğer illerde duyurarak şehrimizin tercih edilen bir İl olmasını sağlamak.

 

Stratejik Faaliyet 2.3.1 Spor alanındaki etkinlik ve faaliyetlerde katılımcı sayısını artırabilmek için ''Her evden bir sporcu'' kampanyası başlatmak.

 

 

Stratejik Amaç 3. Çocuk ve gençlerimize Milli Birlik Ve Beraberlik duyguları aşılamak amacıyla etkinlikler düzenlemek.

 

Stratejik Hedef 3.1. 2018 yılına kadar yıllık en az 10 etkinlik düzenlemek.

 

Stratejik Faaliyet 3.1.1 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde günün anlam ve önemini vurgulayan çeşitli programlar düzenlemek.

 

Stratejik Hedef 3.1.2. Belirli gün ve haftalarda düzenlenecek yarışmalarla (resim, şiir, kompozisyon vs.) çocuklarımızı ödüllendirmek.

 

Stratejik Faaliyet 3.1.3 13 Şubat Erzincanın Düşman İşgalinden Kurtarılışı, İstiklal Marşının Kabulü gibi özel günlerde şiir resim ve kompzisyon yarışmaları düzenlemek, 23 Nisanda Çocuk Meclisleri organize etmek, 19 Mayısta Gençlerimiz için çeşitli yarışmalar, piknikler, eğlenceler tertip etmek.Bunlar için ek kaynaklar oluşturmaya çalışmak.

 

2. KÜLTÜR İŞLERİ

 

Stratejik Amaç 4. Erzincan'ın tarihi, turistik ve kültürel mirasına sahip çıkarak gelecek nesillere aktarımını sağlamak.Şehrimizin turistik, tarihi ve kültürel yapısını yurt içi ile yurt dışında tanıtmak ve duyurmak.

 

Stratejik Hedef 4.1. 2014-2018 yılları aratsında yıllık en az 3 kez Kentin kültürel ve tarihi mekanlarını tanıtıcı fuar, resim sergisi kültür günleri, festivaller düzenlemek, geleneksel ve kültürel dokuyu korumak ve yaşatmak amacıyla yerel şenlikler düzenlemek.

 

Startejik Hedef 4.1.1 Mehter takımının devamını sağlamak ve folklor ekibi, Türk Halk Müziği, Türk sanat Müziği Korosu kurmak, halk oyunları kursları açmak veya destek vermek.

 

Startejik Hedef 4. Ramazan ayında yapılan etkinliklerde toplumumuza mal olmuş hacivat – karagöz, keloğlan, meddah, orta oyunu, Türk Halk Ve Sanat Müziği, fasıl programlar, aşık atışmaları, semazen gösterileri ile bu değerlerimizin ayakta durmasını sağlamak.

 

Stratejik Hedef 4.2.1 Bu tür faaliyetlere halkın katılımının en üst düzeyde olmasını sağlamak.

 

 

Stratejik Hedef 4.3 En az 4 yılda bir kere yurtdışında Erzincanlılar buluşması kültür günü organizasyonu yapmak.

 

 

Stratejik Faaliyet 4.2.1 Kültürel değerlerimizin tanıtımı ve gelecek kuşaklara aktarımı için tüm STK ve Resmi Kurumlarla işbirliği içerisinde koordineli faaliyetler gerçekleştirmek.

 

3. SOSYAL İŞLER

 

Startejik Amaç 5. Sosyal Belediyecilik anlayışı gereği olarak ihtiyaçlı ailelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için hizmet kapasitesini artırmak.

 

Stratejik Hedef 5.1. Sosyal Yardımlaşma İl Müdürlüğü ile koordineli çalışarak, yapılacak yardımların doğru adreslere gitmesini sağlamak.

 

Stratejik Hedef 5.2. Yardıma muhtaç yıllık en az 500 ailenin tespiti yapılarak, kardeş aile kampanyası başlatmak.

 

Stratejik Hedef 5.3. Muhtaç ailelerimize yılda bir kez sünnet şöleni ve nikah töreni gibi faaliyetler düzenleyerek yardımcı olmak.

 

Stratejik Faaliyet 5.3.1 Yıl içerisinde vatandaşların dilek ve taleplerini % 95 oranında kayıt altına alarak, gerekli desteği vermek veye verdidrlmesini sağlamak .

 

Stratejik Hedef 5.4 2018 yılına kadar aile yapısını ve bağlarını güçlendirmek, boşanan aile sayısını minimuma indirmek amacı ile belediyemiz bünyesinde uzmanlardan oluşan Aile Danışma Merkezi kurmak.

 

Stratejik Hedef 5.5. Ramazanda ihtiyaçlı ailelerin tespiti yapılarak, % 30 'una sponsor aracılığı ile gıda maddesi dağıtmak.

 

Stratejik Hedef 5.6. Ramazan ayında şehrin belirli bir yerinde ihtiyaçlı ailelere ve halka açık, sponsor aracılığı ile toplu iftar yemekleri organize etmek.

 

 

Stratejik Amaç 6. Belediyemize ait sosyal tesislerin kullanımını artırmak.Bu tesislerin maliyet yükünü azaltmaya çalışmak.Personelimizinde maksimum faydalanmasını sağlamak.

 

Stratejik Hedef 6.1. Çok amaçlı toplantı salonu, yemekhane ve aşevinin kullanımı için bu salonlarda gerekli tadilat ve onarımı yapmak.Meclis kararı ile belirlenen ücretle halkımızın faydalanmasını sağlamak.

 

Stratejik Faaliyet 6.1.2 Belirtilen amaç ve hedefleri gerçekleştirebilmek için İmar İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışmak.

 

 

Stratejik Hedef 6.2. 2018 yılına kadar çalışan personel ve halkımızın istifadesi için kreş açılmasını sağlamak.