BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Züber ÖZCAN

STRATEJİK PLAN

4.4.3. Gelirler

 

Stratejik Amaç 1 Belediye gelirlerinin tahsil ve takibinde hızlı ve sonuca yönelik sistem kurarak ve süreçleri yapılandırarak, tahsilâtı artırmak ve mükelleflerin ödemelerini kolaylaştırmak.

 

Stratejik Hedef 1.1. 2018 yılı sonuna kadar belediye gelirlerinin tahakkuk/tahsilat oranını  %  90’in üzerine çıkarmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

 

Stratejik Faaliyet1.1.1.2015 yılı sonuna kadar Mükellef ödemelerini kolaylaştırmak ve ulaşılabilirliği artırmak amacıyla mükelleflerin yoğunluğuna göre özel kuruluşlarla işbirliği ile tahsilât yerlerinin çoğaltılarak halkın kullanımına sunulması.

 

Stratejik Hedef 1.2.  2018 yılı sonuna kadar belediye gelirlerinin tahsil ve takibinde program kullanma oranını % 90 çıkarmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

 

Stratejik Faaliyet 1.2.1. : 2017 yılına kadar gerekli alt yapı oluşturularak mükelleflere yerinde mobil cihazlarla işlemleri takip edilmesi.

 

Stratejik Hedef 1.3. 2018 yılı sonuna kadar  e-belediye sisteminin geliştirilmesi ile kanunların öngördüğü ölçüde e-beyanname ile beyan verme sistemini mükelleflerin %80 kapsayacak şekilde uygulanmasını sağlamak.

 

Stratejik Faaliyet 1.3.1. : 2016 yılına kadar e-belediye sisteminin geliştirilmesi ve e-imza nın belediyemiz birimlerinde kullanılmasını sağlamak

 

Stratejik Hedef 1.4.  2018 yılına kadar internet e-belediye üzerinden tahsilat oranını gerçekleştirmek ve % 15 düzeyine çıkarmak.

 

Stratejik Faaliyet 1.3.1. : Yapılacak  afiş ilan ve tanıtım faaliyetleri ile e-belediye sisteminin kullanılma oranının artırılması

 

 

4.1.3. Bilgi ve Teknoloji Sistemleri

 

Stratejik Amaç 2.Erzincan Belediyesi birimlerinin daha etkili ve verimli çalışmaları için ihtiyaç duyulan yazılımları standart yöntemler üzerinden (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün belirlediği) ve web tabanlı teknolojiler kullanarak üretmek veya ihtiyaçlar doğrultusunda en uygun programların teminini sağlamak.

 

Stratejik Hedef 3.1. 2015 yılı sonuna kadar belediyenin tüm birimlerinde iş ihtiyacına yönelik yazılımlarını gerçekleştirilme oranını % 90’lara çıkarmak. Bu yazılımların altyapısı internet desteği verecek şekilde olacaktır.

 

Stratejik Amaç 3. Erzincan Belediyesinin kendi birimleri arasındaki diğer kurumlarla ve ulusal internet ağı ile veri iletişim altyapısını hizmet sürekliliğini sağlayacak şekilde daha hızlı, güvenilir  ve problemsiz bilgi transferlerine imkan sağlayacak ve her türlü kilitlenmeleri ortadan kaldıracak özel donanımlarla destekli ileri düzey fiziki ağ yapısının belediyemizde oluşturulması.

 

Stratejik Hedef 3.1. 2015 yılı sonuna kadar Erzincan Belediyesi birimlerinde ağ altyapısının yenilenmesi ve değiştirilmesiyle kullanılma oranını  % 90’a çıkarmak.

 

Stratejik Hedef 3.2. 2018 yılı sonuna kadar mobil haberleşme altyapısı kullanım oranını %50 seviyesine çıkarmak.

 

Stratejik Hedef 3.3. 2016 yılı sonuna kadar, kablosuz iletişim ile mobil uygulamaların yaygınlaşmasını sağlayarak iletişim teknolojisi altyapısı üzerinden belediyenin zabıta, itfaiye ve Beyaz masa gibi birimlerin uygulamalarında mobil uygulama kullanma oranını % 50’lere çıkarmak.

 

Stratejik Hedef 3.4. 2015 yılında güvenlik altyapısının durum tespitini yapma, tespit sonucuna göre güvenlik altyapısını % 95 oranında iyileştirmek amacıyla gerekirse firewall değişikliği yapılarak hizmet kalitesini artırmak ve  sürekliliğini sağlamak.

 

Stratejik Amaç 4.Karar alma süreçlerini hızlandırmak ve kaynakların verimli kullanımını sağlamak için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teknik destek sağlayarak‘ coğrafi bilgi sistemi’ni (CBS) gerek kurumlar arası gerekse kurum içi bilgi akışını hızlandıracak, eşzamanlı erişime imkân tanıyacak şekilde yerleştirmek, geliştirmek ve altyapısını oluşturmak.

 

Stratejik Hedef 4.1. 2018 yılı sonuna kadar Kurumlar arası veri koordinasyonunu sağlamak, gereksiz tekrarları önlemek, karar alma süreçlerini hızlandırmak için coğrafi bilgi sisteminin alt yapısını gerçekleştirmek.

           

Stratejik Faaliyet4.1.1. 2018 yılı sonuna kadar Kent bilgi sistemini (KBS) yönetim birimlerinin ortak kullanımına açık, birimler arası bilgi ve donanım paylaşımını mümkün kılan, planlama, yönetim ve halkla ilişkiler faaliyetlerini düzenleyen, bunlara ve çözümlerine hız, doğruluk, güvenilirlik ve verim katan tarzda birimlerin tümünü kapsayacak şekilde kullandırmak.

 

Stratejik Faaliyet4.2.1.  2018 yılı sonuna kadar mevcut Erzincan web portalini, e- belediye portaline dönüştürmek.

 

Stratejik Faaliyet4.2.2. 2018 yılı sonuna kadar kent bilgi sisteminin gerekli uygulamalarını web portalden vatandaşa sunmak.

 

Stratejik Faaliyet4.2.3.: Vatandaşa dönük uygulamaları web portalden sunmak.

 

Stratejik Faaliyet4.2.4.:2015 yılı sonuna kadar e-belediye için özel uygulama yazılımları gerçekleştirmek.

 

Stratejik Faaliyet4.2.2.: Uzun vadede (2020 yılına kadar) yılı sonuna kadar gerçekleştirilen e-belediye uygulamalarını e-devlet kapısı portalına bağlamak.

 

Stratejik Faaliyet4.2.2.: 2016 yılı sonuna kadar tüm e-belediye uygulamalarının% 50 sine mobil cihazlar ile erişimi sağlamak.

 

Stratejik Hedef 4.3. Gelişen teknolojiye paralel olarak hizmetlerin vatandaşın bulunduğu her yerde ve araçla görülebilmesi amacıyla mobil e-belediyeyi gerçekleştirmek.

 

Stratejik Faaliyet4.3.1. 2015 yılı sonuna kadar ‘araç takip sistemini belediye araçlarında %95 oranında kullanımını gerçekleştirmek.

 

4.3.1. Hal Tesisleri

 

Stratejik Amaç 5. Yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite, çevre ve sağlık kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için Erzincan yaş sebze/meyve toptancı halinin modern yapısının ihtiyaçlar doğrultusunda bakım ve onarımını gerçekleştirmek.

 

Stratejik Hedef 5.1. Hal tesisini modern koşullarda hizmet veren iç yeterliliğini dinamik bir şekilde sağlayan birim haline getirmek.     

 

Stratejik Faaliyet5.1.1. 2015 yılı sonuna kadar Erzincan’a kaçak yollardan girmekte olan sebze/meyve oranını % 20’in altına indirmek.

 

Stratejik Faaliyet5.1.2. 2015 yılı sonuna kadar sebze haline 60 tonluk kantar koyulması ve aktif kullanıma sunulması.

 

Stratejik Faaliyet 5.1.3.2018 yılı sonuna kadar sebze haline paketleme ve soğuk hava tesislerinin %80 oranında kurulumunu sağlamak.