İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Recep ZOR

STRATEJİK PLAN

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

 

Stratejik Amaç 1.Kurumda nitelikli personel çalıştırarak kaliteli, zamanında, etkili ve verimli hizmet sunmak.

Stratejik Hedef 1.1. 2018 yılı sonuna kadar nitelikli personel sayısını artıracak önlemler almak.

Stratejik Faaliyet 1.1.1. Memur eliyle işlerinin görülmesi kanunen zorunlu olan birimlerin ihtiyacının  norm kadroya uygun olarak %10 oranında 2018 yılı sonuna kadar mevcut memur personel sayısını artırmak.

Stratejik faaliyet1.1.2.:: Erzincan Üniversitesi ile işbirliği yaparak yıllık her personele en az 5 saat mesleki eğitim konusunda kurslar düzenlemek.

Stratejik Hedef 1.2. Belediye personel yapılanmasında personelin mesleki alandaki üretkenliğini dikkate alan yeni bir yapılanmaya gitmek.

Stratejik faaliyet1.2.1Personelin kadrolarına uygun birim ve ünvanlarda çalışmayanların 2018 yılı sonuna kadar % 14 oranında personelin eğitim ve mesleklerine uygun yerlerde çalışmasını sağlamak.

        

Stratejik Amaç 2. :Personel motivasyonunu artırarak iş gücü verimliliğini artırmak

Stratejik hedef 2.1.:Belediye personelinin çalışma koşullarındaki sorunları, bir aile anlayışı içerisinde kaynaşarak çözmek, personelin her türlü teknik alt yapı ve eğitimle donatarak, çalışmalarında ekip ruhunu ön plana çıkarmak.

Stratejik faaliyet 2.1.1: 2018 yılı sonuna kadarPersonelimizin % 100’ ünü kapsayacak şekilde, hizmet alanlarında ve kişisel girişimlerine yönelik hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi.

Stratejik faaliyet 2.1.2:Belediye personelimizin kaynaşmasına ve motivasyonun artırılmasına yönelik her yıl 3 sosyal aktivitenin yapılması.

Stratejik faaliyet 2.1.3:Her yıl personelin memnuniyet anketinin yapılması.

Stratejik faaliyet2.1.4:Performans yönetmeliği kapsamında başarılı olan personellerimizin ödüllendirilmesi.

Stratejik faaliyet 2.1.5:Her yıl en az 20 personelimizin kurum dışındaki seminerlere gönderilmesi.

Stratejik faaliyet 2.1.6:Emekli memur ve işçi personellerimize her yılda en az 2 defa etkinlik düzenleyerek hizmetlerinden dolayı “Teşekkür Plaketinin” verilmesi.

Stratejik Amaç 3. :  Belediyemiz Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi.

Stratejik hedef 3.1.:TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin Sürdürübelirliğinin Sağlanması.

Stratejik faaliyet 3.1.1Kalite Yönetim Araçları Kullanımının Sağlanması

Stratejik faaliyet 3.1.2  Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi

Stratejik faaliyet 3.1.3  Periyodik Toplantıların Yapılması

Stratejik faaliyet 3.1.4  Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi

Stratejik faaliyet 3.1.5Kalite İç Tetkik Çalışmalarının Sürdürülmesi

Stratejik Amaç 4. :  "İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU" kapsamında Belediyemizde ilgili kanun için gerekli yeterliliklerin yerine getirilmesi ve iş kazalarının önlenmesi.

Stratejik hedef 3.1.:Belediyemizde yaşanan iş kazalarını en minimum seviyeye indirmek adına 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren "İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU" kapsamında Belediyemizde ilgili kanun için gerekli yeterliliklerin yerine getirilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ilişkin olarak 2018 yılı sonuna kadar işçi personellerimize 16 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek.