T.C. ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

21 Eylül 2021

T.C.

ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1-Erzincan İl Özel İdaresine ait makine parkında bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş, servis dışı kalan araç, hurda malzeme, lastik ve ekipmanların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince satış ihaleleri yapılacaktır.

İhale Konusu:

Aşağıda plaka numarası, cinsi, markası, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınırların satışı.

SIRA

NO

PLAKA

NO

CİNSİ VE MARKASI

BİRİM ADETİ

MUHAMMEN

BEDELİ/TL

GEÇİCİ

TEMİNAT

BEDELİ

 

İHALE

TARİHİ

 

İHALE

SAATİ

1

 24 SL 97 01

DYNPAC LASTİKLİ SİLİNDİR

1

55.000,00

5.500,00

06.10.2021

10:30

2

 

POLORİS KAR MOTORU

(MOTOR ARIZALIDIR)

1

50.000,00

5.000,00

06.10.2021

10:33

3

 

POLORİS KAR MOTORU

(MOTOR ARIZALIDIR)

1

40.000,00

4.000,00

06.10.2021

10:36

4

24 GR 94 01

FİATALLİS GREYDER

(HURDA MALZEMESİ)

1

35.000,00

3.500,00

06.10.2021

10:39

5

 24 DZ 86 01

CAT DOZER (HURDA)

1

50.000,00

5.000,00

06.10.2021

10:42

6

 

KARAKAYA KÖYÜNDE BULUNAN PARKE YAPMA ve KUM ELEME TESİSİ HURDA MALZEMESİ

1

 

40.000,00

 

4.000,00

 

06.10.2021

 

10:45

7

24 KK 14 01

 

CATERPİLLAR (428C)

1

75.000,00

7.500,00

06.10.2021

10:48

8

 

 

KUM ELEME TESİSİ

1

35.000,00

3.500,00

06.10.2021

10:51

9

 24 AL 605

YARI RÖMORK (LAWBED)

1

20.000,00

2.000,00

06.10.2021

10:54

10

 

 

13R/22,5  LASTİK

50

20.000,00

2.000,00

06.10.2021

10:57

11

 

 

295/80 / 22,5 LASTİK

8

2.500,00

250,00

06.10.2021

11:00

12

 

 

295/60/22,5  LASTİK

13

3.000,00

300,00

06.10.2021

11:03

13

 

 

23,5/25 LASTİK

16

50.000,00

5.000,00

06.10.2021

11:06

14

 

1400/24 LASTİK

31

10.000,00

1.000,00

06.10.2021

11:09

15

 

 

16/9/28 LASTİK

13

6.000,00

600,00

06.10.2021

11.12

16

 

 

1400R/24  LASTİK

15

6.700,00

670,00

06.10.2021

11.15

17

 

 

17,5/25 LASTİK

21

13.000,00

1.300,00

06.10.2021

11.18

18

 

 

315/80/22,5 LASTİK

77

5.000,00

500,00

06.10.2021

11.21

19

 

 

12R /22,5  LASTİK

6

2.000,00

200,00

06.10.2021

11.24

20

 

MUHTELİF EBATLARDA

(DEĞERLENDİRME) LASTİKLER

215

10.000,00

1.000,00

06.10.2021

11.27

21

 

İŞ MAKİNASI KAMYON OTOMOBİL LASTİK

(Yaklaşık 250 Adet) HURDA

250

15.000,00

1.500,00

06.10.2021

11.30

22

 

HURDA MALZEME

(Yaklaşık  2 Ton x 2.500 TL)

kg

5.000,00

500,00

06.10.2021

11.33

 

2-Satış için tespit edilen muhammen bedelden KDV hariçtir.

3-İhale geçici teminatı, muhammen bedelin %10’udur. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T. Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 İBAN nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır.

4-İhale İl Encümenince, İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

5-Satış ihalesi yapılacak taşınırlara ait şartname, mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresinden (Yazı İşleri Müdürlüğü) temin edilebilir.

6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için,

a-Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu.

b-T.C. Kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,

c-Tebliğe esas ikametgah belgesi,

d-Noter tasdikli imza sirküsü,

e-Adres beyanı. (örneği, İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilir.)

f-İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeler (oda kaydı, ticaret sicil gazetesi),

g-Vekaleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekaletname; şirket adına iştirak edilmesi halinde, şirketi temsilen yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi; ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

7-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

8-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERE DUYURULUR.