Taşınmaz tarla kiralama İhalesi

14 Ekim 2022

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE 1-   Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif yerlerde bulunan toplam 441.679,27  m²  (tarla – sulu tarla-susuz tarla- ağaçlı sulu tarla-çayır) taşınmazlar 3 (üç) yıl süre ile işletmek üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi  gereğince açık arttırma usulüyle ihale edilerek kiraya verilecektir.  

MADDE 2- Kiralama ihalesi 25.10.2022 tarihinde saat 10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.    

 

SIRA NO

İL

İLÇE

MAHALLE/KÖY

ADA NO

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

NİTELİĞİ

1

ERZİNCAN

MERKEZ

KURUTELEK MAH. GÖZE BAŞI MEVKİ

112

4

4.908,50

Sulu Tarla

2

ERZİNCAN

MERKEZ

KURUTELEK MAH. GÖZE BAŞI MEVKİ

114

3

2.264,81

Ağaçlı Sulu Tarla

3

ERZİNCAN

MERKEZ

KURUTELEK MAH. KERKEP ARKI

115

2

1.002,55

Sulu Tarla

4

ERZİNCAN

MERKEZ

KURUTELEK MAH. KERKEP ARKI

115

4

230,93

Sulu Tarla

5

ERZİNCAN

MERKEZ

KURUTELEK MAH. GÖZE BAŞI MEVKİ

198

2

10.090,33

Sulu Tarla

6

ERZİNCAN

MERKEZ

YALNIZBAĞ/MİMARSİNAN MAH.

406

2

47.778,38

Susuz Tarla

7

ERZİNCAN

MERKEZ

YALNIZBAĞ/MİMARSİNAN MAH.

509

1

16.142,76

Sulu Tarla

8

ERZİNCAN

MERKEZ

YALNIZBAĞ/MİMARSİNAN MAH.

509

2

3.325,56

Sulu Tarla

9

ERZİNCAN

MERKEZ

YALNIZBAĞ/MİMARSİNAN MAH.

509

3

16.391,73

Sulu Tarla

10

ERZİNCAN

MERKEZ

YALNIZBAĞ/MİMARSİNAN MAH.

509

4

21.384,00

Sulu Tarla

11

ERZİNCAN

MERKEZ

YAYLABAŞI MAH.

147

215

6.153,90

Sulu Tarla

12

ERZİNCAN

MERKEZ

YAYLABAŞI MAH.

154

28

6.723,25

Sulu Tarla

13

ERZİNCAN

MERKEZ

YAYLABAŞI MAH.

159

1

5.519,03

Susuz Tarla

14

ERZİNCAN

MERKEZ

YAYLABAŞI MAH.

165

11

4.095,76

Sulu Tarla

15

ERZİNCAN

MERKEZ

YAYLABAŞI MAH.

216

17

7.670,64

Susuz Tarla

16

ERZİNCAN

MERKEZ

YAYLABAŞI MAH.

216

36

7.993,68

Susuz Tarla

17

ERZİNCAN

MERKEZ

BEYBAĞI MAH.

402

4

10.490,92

Sulu Çayır

18

ERZİNCAN

MERKEZ

BEYBAĞI MAH.

637

5

37.020,46

Sulu Tarla ve Çayır

19

ERZİNCAN

MERKEZ

YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE

318

45

79.422,28

Tarla

20

ERZİNCAN

MERKEZ

YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE

318

47

32.538,17

Tarla

21

ERZİNCAN

MERKEZ

YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE

318

48

866,21

Sulu Tarla

22

ERZİNCAN

MERKEZ

YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE

318

50

8.926,70

Sulu Tarla

23

ERZİNCAN

MERKEZ

YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE

318

51

1.445,14

Sulu Tarla

24

ERZİNCAN

MERKEZ

YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE

318

52

5.810,12

Sulu Tarla

25

ERZİNCAN

MERKEZ

YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE

318

53

9.440,70

Sulu Tarla

26

ERZİNCAN

MERKEZ

YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE

318

55

3.088,20

Tarla

27

ERZİNCAN

MERKEZ

YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE

318

56

6.739,79

Sulu Tarla

28

ERZİNCAN

MERKEZ

YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE

318

57

5.947,31

Sulu Tarla

29

ERZİNCAN

MERKEZ

YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE

318

59

9.547,98

Sulu Tarla

30

ERZİNCAN

MERKEZ

YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE

318

60

11.666,06

Sulu Tarla

31

ERZİNCAN

MERKEZ

YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE

318

61

2.953,52

Sulu Tarla

32

ERZİNCAN

MERKEZ

YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE

318

73

3.580,06

Sulu Tarla

33

ERZİNCAN

MERKEZ

YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE

318

74

1.738,71

Sulu Tarla

34

ERZİNCAN

MERKEZ

YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE

318

75

935,93

Sulu Tarla

35

ERZİNCAN

MERKEZ

YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE

318

19

2.869,28

Sulu Tarla

36

ERZİNCAN

MERKEZ

AKYAZI/AKTOPRAK MAH.

113

16

3.435,51

Sulu Tarla

37

ERZİNCAN

MERKEZ

AKYAZI/AKTOPRAK MAH.

113

22

9.097,95

Sulu Tarla

38

ERZİNCAN

MERKEZ

AKYAZI/AKTOPRAK MAH.

113

7

1.478,07

Sulu Tarla

39

ERZİNCAN

MERKEZ

AKYAZI/AKTOPRAK MAH.

116

18

3.062,29

Sulu Tarla

40

ERZİNCAN

MERKEZ

AKYAZI/AKTOPRAK MAH.

116

20

834,40

Sulu Tarla

41

ERZİNCAN

MERKEZ

AKYAZI/AKTOPRAK MAH.

116

21

4.204,13

Sulu Tarla

42

ERZİNCAN

MERKEZ

AKYAZI/AKTOPRAK MAH.

116

24

3.428,79

Sulu Tarla

43

ERZİNCAN

MERKEZ

AKYAZI/AKTOPRAK MAH.

116

25

5.404,69

Sulu Tarla

44

ERZİNCAN

MERKEZ

AKYAZI/TERZİBABA MAH.

150

13

4.631,16

Sulu Tarla

45

ERZİNCAN

MERKEZ

AKYAZI/TERZİBABA MAH.

161

1

3.745,53

Sulu Tarla

46

ERZİNCAN

MERKEZ

AKYAZI/TERZİBABA MAH.

162

1

2.417,32

Sulu Tarla

47

ERZİNCAN

MERKEZ

AKYAZI/TERZİBABA MAH.

186

11

3.236,08

Sulu Tarla

         

TOPLAM  M²

441.679,27

 

 

 MADDE 3-   İhaleye Katılmak İçin İstenen Evraklar :

a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b- İkametgâh Belgesi.

c- İmza Sirküsü (noterden)

d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e- Şartname alındı makbuzu.

f- Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu kararı ve ihaleye

girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

h-  Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

ı-  Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

i-  Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

MADDE 4- İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerin 25.10.2022 saat 10:00’a kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk İhale birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

MADDE 5-Komisyonların İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması:

Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 6-Teminatın Verilmesi  :  

Geçici teminat miktarı tahmin edilen 3 (üç) yıllık kira bedelinin %3’ü, Kesin teminat miktarı ise ihale sonucundaki 3 (üç) yıllık kira toplamının %6’sı tutarındadır.

 

KİRALANACAK TAŞINMAZLAR

MUHAMMEN BEDEL YILLIK (%8 KDV Hariç)

GEÇİCİ TEMİNAT

 Muhtelif yerlerde bulunan taşınmazlar toplam 441.679,27  m²  (tarla – sulu tarla-susuz tarla- ağaçlı sulu tarla-çayır) 

18.000,00 TL

1.620,00 TL

 

 MADDE 7- Kira Bedeli :

 İlgili kanun maddeleri gereği ihale bedeli üzerinden binde 5,69 oranında Karar pulu ile binde 9,48 oranında damga vergisi tahsil edilecektir. Bunların dışında doğacak her türlü vergi, resim, harç ücret ve diğer giderler taşınmazı kiralayan tarafından ödenecektir.

MADDE 8- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk İhale biriminden bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Gelir Tahakkuk Servisinden 100,00 TL. karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1136)  nolu telefondan ulaşabileceklerdir.

MADDE 9- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, taşınmaz mal kira şartnamesi hükümleri geçerlidir.

 

İLAN OLUNUR

Bilgi için         :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili 1136  Faks : 0446 223 26 31  www.erzincan.bel.tr.