Mesken ve iş yeri taşınmaz satış ihalesi

17 Mayıs 2024

İLAN

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmazlar (mesken - işyeri) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

Madde 2- İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleye katılım yoğunluğuna göre çok amaçlı toplantı salonunda yapılacaktır.

Madde 3- Tahmin Edilen Bedel, Geçici Teminat Miktarı, İhale Tarihi ve Saati.

6 ADET MESKEN - 26 ADET İŞYERİ SATIŞI

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR MESKEN VE İŞYERLERİ

Sıra No

Bulunduğu Kat

Bağ.Böl. No

Niteliği

Net Alan

Brüt Alan

Yön

Eklenti

Eklenti m²

 Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

Hocabey Mahallesi-2315 ada 1 parsel TB-7 Blok

1

Zemin Kat

8

İşyeri

123 m²

145 m²

B

Depo 8

46,55

5.900.000,00

177.000,00

28.05.2024

10:30

Hocabey Mahallesi-2316 ada 1 parsel TB-8 Blok (3+1)

2

Zemin Kat

7

İşyeri

123 m²

145 m²

D

Depo 1

46,55

5.900.000,00

177.000,00

28.05.2024

10:35

Hocabey Mahallesi-2316 ada 1 parsel TB-10 Blok (3+1)

3

Zemin Kat

8

İşyeri

123 m²

145 m²

B

Depo 2

46,55

5.900.000,00

177.000,00

28.05.2024

10:40

Fatih Mah. 2103 Ada 7 Parsel A Blok İşyeri

4

A

Zemin

20

İşyeri

421 m²

382 m²

KD-KB

 

8.900.000,00

267.000,00

28.05.2024

10:45

Fatih Mah.(Yunus Emre) 1562 ada 2 parsel B Blok Oyşim

5

Zemin Kat

13

İşyeri

256 m²

418 m²

D

Depo 3

162,00

4.900.000,00

147.000,00

28.05.2024

10:50

Ulalar - Aziz BABA Mah.141 Ada 86 Parsel C Blok

6

C

2

9

MESKEN (3+1)

145 m²

121 m²

GD

DEPO 9

1.950.000,00

58.500,00

28.05.2024

10:55

 

 

 

 

 

Fatih Mah. 2103 Ada 7 Parsel B Blok  Mesken

7

B

Zemin

1

MESKEN (DUBLEKS)

238 m²

152 m²

KD

DEPO 1

3.690.000,00

110.700,00

28.05.2024

11:00

8

B

Zemin

2

MESKEN (DUBLEKS)

238 m²

152 m²

GD

DEPO 2

3.990.000,00

119.700,00

28.05.2024

11:05

9

B

Zemin

3

MESKEN (DUBLEKS)

237 m²

152 m²

K

DEPO 3

3.690.000,00

110.700,00

28.05.2024

11:10

10

B

Zemin

4

MESKEN (DUBLEKS)

237 m²

152 m²

G

DEPO 4

3.990.000,00

119.700,00

28.05.2024

11:15

Fatih Mah. 2103 Ada 7 Parsel A Blok Mesken

11

A

1

5

MESKEN (3+1)

157 m²

113 m²

KD-GB

 

2.600.000,00

78.000,00

28.05.2024

11:20

 

YENİ SANAYİ İŞYERLERİ

SıraNo

Mahalle

No

Niteliği

Yön

Ada

Parsel

Brüt M²

Net M²

 Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

12

FATİH

1

İşyeri

G

1521

18

174 m²

165 m²

3.750.000,00

112.500,00

04.06.2024

10:30

13

FATİH

4

İşyeri

D

1521

18

179 m²

170 m²

3.650.000,00

109.500,00

04.06.2024

10:35

14

FATİH

6

İşyeri

D

1521

18

179 m²

170 m²

3.650.000,00

109.500,00

04.06.2024

10:40

15

FATİH

7

İşyeri

D

1521

18

179 m²

170 m²

3.650.000,00

109.500,00

04.06.2024

10:45

16

FATİH

9

İşyeri

K

1521

18

174 m²

165 m²

3.550.000,00

106.500,00

04.06.2024

10:50

17

FATİH

10

İşyeri

K

1521

18

174 m²

165 m²

3.550.000,00

106.500,00

04.06.2024

10:55

18

YOĞURTLU

9

İşyeri

D

215

1

122 m²

114 m²

3.550.000,00

106.500,00

04.06.2024

11:00

19

YOĞURTLU

10

İşyeri

D

215

1

122 m²

114 m²

3.550.000,00

106.500,00

04.06.2024

11:05

20

YOĞURTLU

11

İşyeri

D

215

1

122 m²

114 m²

3.550.000,00

106.500,00

04.06.2024

11:10

21

YOĞURTLU

12

İşyeri

D

215

1

122 m²

114 m²

3.550.000,00

106.500,00

04.06.2024

11:15

22

YOĞURTLU

14

İşyeri

K

215

1

120 m²

111 m²

3.350.000,00

100.500,00

11.06.2024

10:30

23

YOĞURTLU

15

İşyeri

K

215

1

120 m²

111 m²

3.350.000,00

100.500,00

11.06.2024

10:35

24

YOĞURTLU

16

İşyeri

K

215

1

120 m²

111 m²

3.350.000,00

100.500,00

11.06.2024

10:40

25

YOĞURTLU

17

İşyeri

K

215

1

120 m²

111 m²

3.350.000,00

100.500,00

11.06.2024

10:45

26

YOĞURTLU

18

İşyeri

K

215

1

120 m²

111 m²

3.350.000,00

100.500,00

11.06.2024

10:50

27

YOĞURTLU

19

İşyeri

K

215

1

120 m²

111 m²

3.350.000,00

100.500,00

11.06.2024

10:55

28

YOĞURTLU

20

İşyeri

K

215

1

120 m²

111 m²

3.350.000,00

100.500,00

11.06.2024

11:00

29

YOĞURTLU

21

İşyeri

B

215

1

122 m²

114 m²

3.550.000,00

106.500,00

11.06.2024

11:05

30

YOĞURTLU

22

İşyeri

B

215

1

122 m²

114 m²

3.550.000,00

106.500,00

11.06.2024

11:10

31

YOĞURTLU

23

İşyeri

B

215

1

122 m²

114 m²

3.550.000,00

106.500,00

11.06.2024

11:15

32

YOĞURTLU

24

İşyeri

B

215

1

122 m²

114 m²

3.550.000,00

106.500,00

11.06.2024

11:20

 

Madde 4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER :

a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b- İkametgâh Belgesi.

c- İmza Beyannamesi.

d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e- Şartname alındı makbuzu.

f-  Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

h- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i- Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

j- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

Madde 5-  Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Madde 6- İlgili kanun maddeleri gereği ihale bedeli üzerinden binde 5,69 oranında Karar Pulu tahsil edilecektir. İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen ihaleyi alana aittir.

Madde 7-  İhale bedeli peşin olarak yatırılacaktır. Satışı yapılacak mesken-işyerleri, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17.maddesinin 4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan K.D.V alınmayacaktır.

 

Madde 8- İhale için başvuru yapacak katılımcılar alacakları mesken - işyeri sayısı kadar geçici teminat yatırmak zorundadır.

Madde 9- Katılımcı yatıracağı geçici teminat ile o gün yapılacak olan ihaledeki aynı fiyattaki diğer mesken - işyerlerine de katılabilir.

Madde 10-  İhaleyi alan, ihale şartlarını yerine getirmeye mecburdur. Aksi takdirde teminatı gelir kaydedilip, karar pulu tahsil edilerek ihale fesih edilir.

Madde 11- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale Biriminden bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 250.00 TL. ( İkiyüzelli Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1136) nolu telefondan ulaşabilirler.

Madde 12- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatinden yarım saat öncesine kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale birimine teslim edilecektir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin         :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili: 1136 www.erzincan.bel.tr