Konut-İşyeri Satış İhalesi

15 Mayıs 2023

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmazlar (konut-işyeri) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

Madde 2 - İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleye katılım yoğunluğuna göre Çok amaçlı toplantı salonunda yapılacaktır.

Madde  3- TAHMİN EDİLEN BEDEL ,GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI,İHALE TARİHİ VE SAATİ

30 ADET MESKEN – 1 ADET İŞYERİ SATIŞI

FATİH MAHALLESİ 2103 ADA 2 PARSEL SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S.NO

MAH.

BLOK NO

 KAT NO

BAĞIMSIZ NO

NİTELİĞİ

BRÜT ALAN

NET ALAN

YÖN

EKLENTİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

2103 ADA 2 PARSEL A BLOK MESKEN

1

FATİH

A

1

1

MESKEN (3+1)

154 m²

112 m²

GB

 

1.500.000,00

53.000,00

30.05.2023

10:30

2

FATİH

A

1

2

MESKEN (3+1)

157 m²

114 m²

KD

 

1.600.000,00

53.000,00

30.05.2023

10:35

3

FATİH

A

1

3

MESKEN (3+1)

171 m²

125 m²

KD

 

1.650.000,00

53.000,00

30.05.2023

10:40

4

FATİH

A

1

4

MESKEN (3+1)

172 m²

126 m²

KD

 

1.675.000,00

53.000,00

30.05.2023

10:45

5

FATİH

A

1

5

MESKEN (3+1)

157 m²

113 m²

KD-GB

 

1.570.000,00

53.000,00

30.05.2023

10:50

6

FATİH

A

1

6

MESKEN (3+1)

156 m²

112 m²

GB

 

1.520.000,00

53.000,00

30.05.2023

10:55

7

FATİH

A

2

7

MESKEN (3+1)

154 m²

112 m²

GB

 

1.560.000,00

53.000,00

30.05.2023

11:00

8

FATİH

A

2

8

MESKEN (3+1)

157 m²

114 m²

KD

 

1.640.000,00

53.000,00

30.05.2023

11:05

9

FATİH

A

2

9

MESKEN (3+1)

171 m²

125 m²

KD

 

1.740.000,00

53.000,00

30.05.2023

11:10

10

FATİH

A

2

10

MESKEN (3+1)

172 m²

126 m²

KD

 

1.750.000,00

53.000,00

30.05.2023

11:15

11

FATİH

A

2

12

MESKEN (3+1)

156 m²

112 m²

GB

 

1.570.000,00

53.000,00

30.05.2023

11:20

12

FATİH

A

3

13

MESKEN (3+1)

154 m²

112 m²

GB

 

1.535.000,00

53.000,00

6.06.2023

10:30

13

FATİH

A

3

14

MESKEN (3+1)

157 m²

114 m²

KD

 

1.610.000,00

53.000,00

6.06.2023

10:35

14

FATİH

A

3

15

MESKEN (3+1)

171 m²

125 m²

KD

 

1.715.000,00

53.000,00

6.06.2023

10:40

15

FATİH

A

3

16

MESKEN (3+1)

172 m²

126 m²

KD

 

1.725.000,00

53.000,00

6.06.2023

10:45

16

FATİH

A

3

17

MESKEN (3+1)

157 m²

113 m²

KD-GB

 

1.625.000,00

53.000,00

6.06.2023

10:50

17

FATİH

A

3

18

MESKEN (3+1)

156 m²

112 m²

GB

 

1.560.000,00

53.000,00

6.06.2023

10:55

 

2103 ADA 2 PARSEL B BLOK  MESKEN

18

FATİH

B

Zemin

1

MESKEN (DUBLEKS)

237 m²

147 m²

KD

DEPO 1

2.400.000,00

75.000,00

6.06.2023

11:00

19

FATİH

B

Zemin

2

MESKEN (DUBLEKS)

236 m²

147 m²

GD

DEPO 2

2.500.000,00

75.000,00

6.06.2023

11:05

20

FATİH

B

Zemin

3

MESKEN (DUBLEKS)

235 m²

147 m²

K

DEPO 3

2.400.000,00

75.000,00

6.06.2023

11:10

21

FATİH

B

Zemin

4

MESKEN (DUBLEKS)

236 m²

147 m²

G

DEPO 4

2.500.000,00

75.000,00

6.06.2023

11:15

22

FATİH

B

2

17

MESKEN (3+1)

238 m²

138 m²

KD

DEPO 17

1.750.000,00

53.000,00

13.06.2023

10:30

23

FATİH

B

2

18

MESKEN (4+1)

238 m²

138 m²

GD

DEPO 18

1.950.000,00

69.000,00

13.06.2023

10:35

24

FATİH

B

2

19

MESKEN (3+1)

238 m²

138 m²

K

DEPO 19

1.750.000,00

53.000,00

13.06.2023

10:40

25

FATİH

B

2

20

MESKEN (4+1)

281 m²

210 m²

G

DEPO 20

2.300.000,00

69.000,00

13.06.2023

10:45

26

FATİH

B

2

21

MESKEN (4+1)

238 m²

171 m²

KB

DEPO 21

1.900.000,00

69.000,00

13.06.2023

10:50

27

FATİH

B

3

25

MESKEN (3+1)

238 m²

138 m²

KD

DEPO 25

1.700.000,00

53.000,00

13.06.2023

10:55

28

FATİH

B

3

26

MESKEN (4+1)

238 m²

158 m²

GD

DEPO 26

1.900.000,00

69.000,00

13.06.2023

11:00

29

FATİH

B

3

27

MESKEN (3+1)

238 m²

138 m²

K

DEPO 27

1.750.000,00

53.000,00

13.06.2023

11:05

30

FATİH

B

3

28

MESKEN (4+1)

281 m²

210 m²

G

DEPO 28

2.200.000,00

69.000,00

13.06.2023

11:10

2103 ADA 2 PARSEL A BLOK TİCARİ

31

FATİH

A

Zemin

20

TİCARİ

421 m²

382 m²

KD-KB

 

6.000.000,00

180.000,00

13.06.2023

11:15

 

Madde  4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b- İkametgâh Belgesi.

c- İmza Beyannamesi.

d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e- Şartname alındı makbuzu.

f-  Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

h- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i- Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

j- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

Madde  5- İhale için başvuru yapacak katılımcılar 3+1, 4+1 ve dubleks konutlardan alacakları konut sayısı  kadar geçici teminat yatırmak zorundadır.

Madde 6- Katılımcı 3+1 konutlara yatıracağı geçici teminat ile  o gün yapılacak olan ihaledeki  tüm 3+1 konut ihalelerine katılabilir. 4+1 konutlara yatıracağı geçici teminat ile ihale tarihindeki tüm 3+1 ve 4+1 konut ihalelerine katılabilir. Dubleks konut geçici teminatı ile de ihale tarihindeki (3+1, 4+1 ve dubleks) tüm konutlara başvurabilir. İşyeri için ayrı teminat yatırılacaktır.

Madde 7- Satılacak taşınmazların ödemesi; İhale bedeli peşin olarak yatırılacaktır. Satışı yapılacak konut-işyerleri, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17.maddesinin 4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan K.D.V alınmayacaktır.

Madde 8- İlgili kanun maddeleri gereği ihale bedeli üzerinden binde 5,69 oranında Karar Pulu tahsil edilecektir. İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim,tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen ihaleyi alana aittir.

Madde  9- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatinden yarım saat öncesine kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale birimine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Madde 10- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale Biriminde bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 150.00 TL. ( Yüz Elli Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1136) nolu telefondan ulaşabilirler.

Madde 11- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Madde 12- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış şartnamesi hükümleri geçerlidir.

 

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin         :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili: 1136 www.erzincan.bel.tr