İşyeri Satış İhalesi

18 Ekim 2023

İLAN

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

Madde 2- İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleye katılım yoğunluğuna göre Çok amaçlı toplantı salonunda yapılacaktır.

Madde 3- Tahmin Edilen Bedel, Geçici Teminat Miktarı, İhale Tarihi ve Saati.

16 ADET İŞYERİ SATIŞI

FATİH(YUNUS EMRE) - HOCABEY MAH. İŞYERLERİ

Sıra No

Bulunduğu Kat

Bağ.Böl. No

Niteliği

Net Alan

Brüt Alan

Yön

Eklenti

Eklenti m²

 Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

Fatih Mah.(Yunus Emre) 1562 ada 2 parsel B blok Oyşim

1

Zemin Kat

13

Dükkan

256 m²

418 m²

D

Depo 3

162,00

₺4.111.250,00

₺123.340,00

31.10.2023

10:30

Hocabey Mahallesi-2315 ada 1 parsel TB-6 Blok

2

Zemin Kat

7

Dükkan

123 m²

145 m²

D

Depo 7

46,55

₺5.047.350,00

₺151.421,00

31.10.2023

10:35

3

Zemin Kat

8

Dükkan

123 m²

145 m²

B

Depo 8

46,55

₺5.047.350,00

₺151.421,00

31.10.2023

10:40

Hocabey Mahallesi-2315 ada 1 parsel T1-4 Blok

4

Zemin Kat

2

Dükkan

111 m²

119 m²

B

Depo 2

111,69

₺5.047.350,00

₺151.421,00

31.10.2023

10:45

Hocabey Mahallesi-2315 ada 1 parsel TB-7 Blok

5

Zemin Kat

7

Dükkan

123 m²

145 m²

D

Depo 7

46,55

₺5.679.850,00

₺170.396,00

31.10.2023

10:50

6

Zemin Kat

8

Dükkan

123 m²

145 m²

B

Depo 8

46,55

₺5.047.350,00

₺151.421,00

31.10.2023

10:55

Hocabey Mahallesi-2316 ada 1 parsel TB-8 Blok (3+1)

7

Zemin Kat

7

Dükkan

123 m²

145 m²

D

Depo 1

46,55

₺5.047.350,00

₺151.421,00

31.10.2023

11:00

8

Zemin Kat

8

Dükkan

123 m²

145 m²

B

Depo 2

46,55

₺5.679.850,00

₺170.396,00

31.10.2023

11:05

Hocabey Mahallesi-2316 ada 1 parsel TB-9 Blok (3+1)

9

Zemin Kat

7

Dükkan

123 m²

145 m²

D

Depo 1

46,55

₺5.047.350,00

₺151.421,00

07.11.2023

10:30

10

Zemin Kat

8

Dükkan

123 m²

145 m²

B

Depo 2

46,55

₺5.047.350,00

₺151.421,00

07.11.2023

10:35

Hocabey Mahallesi-2316 ada 1 parsel T1-6 Blok (3+1)

11

Zemin Kat

1

Dükkan

111 m²

119 m²

D

Depo 1

111,69

₺4.794.350,00

₺143.831,00

07.11.2023

10:40

12

Zemin Kat

2

Dükkan

111 m²

119 m²

B

Depo 2

111,69

₺4.794.350,00

₺143.831,00

07.11.2023

10:45

Hocabey Mahallesi-2316 ada 1 parsel TB-10 Blok (3+1)

13

Zemin Kat

7

Dükkan

123 m²

145 m²

D

Depo 1

46,55

₺5.047.350,00

₺151.421,00

07.11.2023

10:50

14

Zemin Kat

8

Dükkan

123 m²

145 m²

B

Depo 2

46,55

₺5.047.350,00

₺151.421,00

07.11.2023

10:55

Hocabey Mahallesi-2316 ada 1 parsel TB-11 Blok

15

Zemin Kat

7

Dükkan

123 m²

145 m²

D

Depo 1

46,55

₺5.679.850,00

₺170.396,00

07.11.2023

11:00

16

Zemin Kat

8

Dükkan

123 m²

145 m²

B

Depo 2

46,55

₺5.047.350,00

₺151.421,00

07.11.2023

11:05

 

Madde 4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER :

a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b- İkametgâh Belgesi.

c- İmza Beyannamesi.

d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e- Şartname alındı makbuzu.

f-  Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

h- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i- Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

j- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

Madde 5-  Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Madde 6- İlgili kanun maddeleri gereği ihale bedeli üzerinden binde 5,69 oranında Karar Pulu tahsil edilecektir. İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen ihaleyi alana aittir.

Madde 7-  İhale bedeli peşin olarak yatırılacaktır. Satışı yapılacak işyerleri, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17.maddesinin 4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan K.D.V alınmayacaktır.

Madde 8- İhale için başvuru yapacak katılımcılar alacakları işyeri sayısı kadar geçici teminat yatırmak zorundadır.

Madde 9- Katılımcı yatıracağı geçici teminat ile o gün yapılacak olan ihaledeki aynı fiyattaki diğer  işyerlerine de katılabilir.

Madde 10-  İhaleyi alan, ihale şartlarını yerine getirmeye mecburdur. Aksi takdirde teminatı gelir kaydedilip, karar pulu tahsil edilerek ihale fesih edilir.

Madde 11- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale Biriminden bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 200.00 TL. ( İkiyüz Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1136) nolu telefondan ulaşabilirler.

Madde 12- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatinden yarım saat öncesine kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale birimine teslim edilecektir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin        :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili: 1136 www.erzincan.bel.tr