İşyeri Satış İhalesi

2 Mart 2023

İLAN

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmazlar (işyeri) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

Madde 2- İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleye katılım yoğunluğuna göre Çok amaçlı toplantı salonunda yapılacaktır.

Madde 3- Tahmin Edilen Bedel, Geçici Teminat Miktarı, İhale Tarihi ve Saati.

  YENİ SANAYİ İŞYERLERİ

S.NO

MAHALLE

DÜKKAN NO

YÖN

ADA

PARSEL

BRÜT M²

NET M²

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

YOĞURTLU

1

G

215

1

120 m²

111 m²

1.690.000,00

50.700,00

14.03.2023

10:30

2

YOĞURTLU

2

G

215

1

120 m²

111 m²

1.690.000,00

50.700,00

14.03.2023

10:35

3

YOĞURTLU

3

G

215

1

120 m²

111 m²

1.690.000,00

50.700,00

14.03.2023

10:40

4

YOĞURTLU

4

G

215

1

120 m²

111 m²

1.690.000,00

50.700,00

14.03.2023

10:45

5

YOĞURTLU

5

G

215

1

120 m²

111 m²

1.690.000,00

50.700,00

14.03.2023

10:50

6

YOĞURTLU

6

G

215

1

120 m²

111 m²

1.690.000,00

50.700,00

14.03.2023

10:55

7

YOĞURTLU

7

G

215

1

120 m²

111 m²

1.690.000,00

50.700,00

14.03.2023

11:00

8

YOĞURTLU

8

G

215

1

120 m²

111 m²

1.690.000,00

50.700,00

14.03.2023

11:05

9

YOĞURTLU

9

D

215

1

122 m²

114 m²

2.150.000,00

64.500,00

14.03.2023

11:10

10

YOĞURTLU

10

D

215

1

122 m²

114 m²

2.150.000,00

64.500,00

21.03.2023

10:30

11

YOĞURTLU

11

D

215

1

122 m²

114 m²

2.150.000,00

64.500,00

21.03.2023

10:35

12

YOĞURTLU

12

D

215

1

122 m²

114 m²

2.150.000,00

64.500,00

21.03.2023

10:40

13

YOĞURTLU

13

K

215

1

120 m²

111 m²

1.990.000,00

59.700,00

21.03.2023

10:45

14

YOĞURTLU

14

K

215

1

120 m²

111 m²

1.990.000,00

59.700,00

21.03.2023

10:50

15

YOĞURTLU

15

K

215

1

120 m²

111 m²

1.990.000,00

59.700,00

21.03.2023

10:55

16

YOĞURTLU

16

K

215

1

120 m²

111 m²

1.990.000,00

59.700,00

21.03.2023

11:00

17

YOĞURTLU

17

K

215

1

120 m²

111 m²

1.990.000,00

59.700,00

21.03.2023

11:05

18

YOĞURTLU

18

K

215

1

120 m²

111 m²

1.990.000,00

59.700,00

21.03.2023

11:10

19

YOĞURTLU

19

K

215

1

120 m²

111 m²

1.990.000,00

59.700,00

28.03.2023

10:30

20

YOĞURTLU

20

K

215

1

120 m²

111 m²

1.990.000,00

59.700,00

28.03.2023

10:35

21

YOĞURTLU

21

B

215

1

122 m²

114 m²

2.150.000,00

64.500,00

28.03.2023

10:40

22

YOĞURTLU

22

B

215

1

122 m²

114 m²

2.150.000,00

64.500,00

28.03.2023

10:45

23

YOĞURTLU

23

B

215

1

122 m²

114 m²

2.150.000,00

64.500,00

28.03.2023

10:50

24

YOĞURTLU

24

B

215

1

122 m²

114 m²

2.150.000,00

64.500,00

28.03.2023

10:55

25

FATİH

1

G

1521

18

174 m²

165 m²

2.350.000,00

70.500,00

28.03.2023

11:00

26

FATİH

2

G

1521

18

174 m²

165 m²

2.350.000,00

70.500,00

28.03.2023

11:05

27

FATİH

3

G

1521

18

174 m²

165 m²

2.350.000,00

70.500,00

28.03.2023

11:10

28

FATİH

4

D

1521

18

179 m²

170 m²

2.269.000,00

68.070,00

4.04.2023

10:30

29

FATİH

5

D

1521

18

179 m²

170 m²

2.269.000,00

68.070,00

4.04.2023

10:35

30

FATİH

6

D

1521

18

179 m²

170 m²

2.269.000,00

68.070,00

4.04.2023

10:40

31

FATİH

7

D

1521

18

179 m²

170 m²

2.269.000,00

68.070,00

4.04.2023

10:45

32

FATİH

8

K

1521

18

174 m²

165 m²

2.169.000,00

65.070,00

4.04.2023

10:50

33

FATİH

9

K

1521

18

174 m²

165 m²

2.169.000,00

65.070,00

4.04.2023

10:55

34

FATİH

10

K

1521

18

174 m²

165 m²

2.169.000,00

65.070,00

4.04.2023

11:00

 

Madde 4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER :

a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b- İkametgâh Belgesi.

c- İmza Beyannamesi.

d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e- Şartname alındı makbuzu.

f-  Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

h- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i- Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

j- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

Madde 5-  Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Madde 6- İlgili kanun maddeleri gereği ihale bedeli üzerinden binde 5,69 oranında Karar Pulu tahsil edilecektir. İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen ihaleyi alana aittir.

Madde 7-  İhale bedeli peşin olarak yatırılacaktır. Satışı yapılacak işyerleri, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17.maddesinin 4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan K.D.V alınmayacaktır.

Madde 8- İhale için başvuru yapacak katılımcılar alacakları işyeri sayısı kadar geçici teminat yatırmak zorundadır.

Madde 9- Katılımcı yatıracağı geçici teminat ile o gün yapılacak olan ihaledeki aynı fiyattaki diğer işyerlerine de katılabilir.

Madde 10-  İhaleyi alan, ihale şartlarını yerine getirmeye mecburdur. Aksi takdirde teminatı gelir kaydedilip, karar pulu tahsil edilerek ihale fesih edilir.

Madde 11- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale Biriminden bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 150.00 TL. ( Yüz Elli Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1136) nolu telefondan ulaşabilirler.

Madde 12- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatinden yarım saat öncesine kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale birimine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin         :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili: 1136 www.erzincan.bel.tr