Arsa Satışı İhalesi

28 Mart 2023

İLAN

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan arsalar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

Madde 2- İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleye katılım yoğunluğuna göre Çok amaçlı toplantı salonunda yapılacaktır.

Madde 3- Tahmin Edilen Bedel, Geçici Teminat Miktarı, İhale Tarihi ve Saati.

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK ARSALAR

Sıra No

Niteliği

Mahalle

Ada

Parsel

 Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Arsa

Keklikkayası

625

1

2.952,89

2.879.067,75

86.375,00

11.04.2023

10:30

2

Arsa

Keklikkayası

626

4

500,00

487.500,00

14.625,00

11.04.2023

10:35

3

Arsa

Keklikkayası

627

2

550,00

536.250,00

16.090,00

11.04.2023

10:40

4

Arsa

Keklikkayası

627

4

550,00

536.250,00

16.090,00

11.04.2023

10:45

5

Arsa

Keklikkayası

627

5

550,00

536.250,00

16.090,00

11.04.2023

10:50

6

Arsa

Keklikkayası

627

6

550,00

536.250,00

16.090,00

11.04.2023

10:55

7

Arsa

Keklikkayası

627

7

550,00

536.250,00

16.090,00

11.04.2023

11:00

8

Arsa

Keklikkayası

627

8

689,62

672.379,50

20.175,00

11.04.2023

11:05

9

Arsa

Keklikkayası

627

9

601,12

586.092,00

17.590,00

11.04.2023

11:10

10

Arsa

Keklikkayası

627

10

502,95

490.376,25

14.750,00

11.04.2023

11:15

11

Arsa

Keklikkayası

627

11

502,95

490.376,25

14.750,00

11.04.2023

11:20

12

Arsa

Keklikkayası

627

12

502,94

490.366,50

14.750,00

18.04.2023

10:30

13

Arsa

Keklikkayası

627

14

502,95

490.376,25

14.750,00

18.04.2023

10:35

14

Arsa

Keklikkayası

628

2

550,00

536.250,00

16.090,00

18.04.2023

10:40

15

Arsa

Keklikkayası

628

3

550,00

536.250,00

16.090,00

18.04.2023

10:45

16

Arsa

Keklikkayası

628

4

550,00

536.250,00

16.090,00

18.04.2023

10:50

17

Arsa

Keklikkayası

628

5

550,00

536.250,00

16.090,00

18.04.2023

10:55

18

Arsa

Keklikkayası

628

6

550,00

536.250,00

16.090,00

18.04.2023

11:00

19

Arsa

Keklikkayası

628

7

550,61

536.844,75

16.110,00

18.04.2023

11:05

20

Arsa

Keklikkayası

628

8

605,93

590.781,75

17.725,00

18.04.2023

11:10

21

Arsa

Keklikkayası

628

9

612,52

597.207,00

17.920,00

18.04.2023

11:15

22

Arsa

Keklikkayası

628

10

550,00

536.250,00

16.090,00

18.04.2023

11:20

23

Arsa

Keklikkayası

628

11

570,00

555.750,00

16.675,00

25.04.2023

10:30

24

Arsa

Keklikkayası

628

12

570,00

555.750,00

16.675,00

25.04.2023

10:35

25

Arsa

Keklikkayası

628

13

567,50

553.312,50

16.600,00

25.04.2023

10:40

26

Arsa

Keklikkayası

628

14

567,50

553.312,50

16.600,00

25.04.2023

10:45

27

Arsa

Keklikkayası

628

15

700,03

682.529,25

20.480,00

25.04.2023

10:50

28

Arsa

Keklikkayası

629

1

669,83

653.084,25

19.600,00

25.04.2023

10:55

29

Arsa

Keklikkayası

629

2

501,19

488.660,25

14.660,00

25.04.2023

11:00

30

Arsa

Keklikkayası

629

3

501,19

488.660,25

14.660,00

25.04.2023

11:05

31

Arsa

Keklikkayası

629

4

501,19

488.660,25

14.660,00

25.04.2023

11:10

32

Arsa

Keklikkayası

629

5

501,19

488.660,25

14.660,00

25.04.2023

11:15

33

Arsa

Keklikkayası

629

6

607,79

592.595,25

17.800,00

25.04.2023

11:20

34

Arsa

Keklikkayası

629

7

534,08

520.728,00

15.630,00

02.05.2023

10:30

35

Arsa

Keklikkayası

629

8

500,00

487.500,00

14.625,00

02.05.2023

10:35

36

Arsa

Keklikkayası

629

9

500,00

487.500,00

14.625,00

02.05.2023

10:40

37

Arsa

Keklikkayası

629

11

549,93

536.181,75

16.090,00

02.05.2023

10:45

38

Arsa

Yaylabaşı

190

2

163,94

163.940,00

4.950,00

02.05.2023

10:50

39

Arsa

Yaylabaşı

377

1

501,78

577.047,00

17.350,00

02.05.2023

10:55

40

Arsa

Yalnızbağ

272

12

144,24

86.544,00

2.600,00

02.05.2023

11:00

41

Arsa

Kavakyolu

148

2

547,51

821.265,00

24.700,00

02.05.2023

11:05

42

Arsa

Çukurkuyu

503

1

1.965,76

4.422.960,00

132.700,00

02.05.2023

11:10

43

Arsa

Güllüce

111

4

865,49

389.470,50

11.685,00

02.05.2023

11:15

44

Arsa

Güllüce

111

7

757,37

340.816,50

10.225,00

02.05.2023

11:20

45

Arsa

Güllüce

117

4

841,15

378.517,50

11.400,00

02.05.2023

11:25

46

Arsa

Cumhuriyet

1199

22

390,59

1.370.000,00

41.100,00

02.05.2023

11:30

Madde 4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER :

a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b- İkametgâh Belgesi.

c- İmza Beyannamesi.

d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e- Şartname alındı makbuzu.

f-  Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

h- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i- Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

j- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

Madde 5-  Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Madde 6- İlgili kanun maddeleri gereği ihale bedeli üzerinden binde 5,69 oranında Karar Pulu tahsil edilecektir. İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen ihaleyi alana aittir.

Madde 7-  İhale bedeli peşin olarak yatırılacaktır. Satışı yapılacak arsalar, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17.maddesinin 4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan K.D.V alınmayacaktır.

Madde 8- İhaleyi alan, ihale şartlarını yerine getirmeye mecburdur. Aksi takdirde teminatı gelir kaydedilip, karar pulu tahsil edilerek  ihale fesih edilir.

Madde 9- İhale ile satışa sunulan arsaları, satın alanın ihale bedelini yatırmasından sonra tapu devrini almaları mümkün olacaktır.

Madde 10- İhale ile satılan arsaları satın alanın, ihale bedelini yatırmasından sonra geçici teminatı iade edilecektir.

Madde 11- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale Biriminden bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 150.00 TL. ( Yüz Elli Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1136) nolu telefondan ulaşabilirler.

Madde 12- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatinden yarım saat öncesine kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale birimine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin         :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili: 1136 www.erzincan.bel.tr