ARSA SATIŞI İHALESİ

18 Mayıs 2022

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmazlar (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35 (a) ve 45. maddeleri gereğince satılacaktır.

Madde 2 - İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Madde  3-  TAHMİN EDİLEN BEDEL ,GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI,İHALE TARİHİ VE SAATİ

 

S.NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL

İHALE TARİH

İHALE SAATİ

1

Keklikkayası

626

1

550,00

412.500,00

12.375,00

07.06.2022

10:30

2

Keklikkayası

626

2

500,00

375.000,00

11.250,00

07.06.2022

10:35

3

Keklikkayası

626

3

500,00

375.000,00

11.250,00

07.06.2022

10:40

4

Keklikkayası

626

4

500,00

375.000,00

11.250,00

07.06.2022

10:45

5

Keklikkayası

626

5

500,00

375.000,00

11.250,00

07.06.2022

10:50

6

Keklikkayası

626

6

500,00

375.000,00

11.250,00

07.06.2022

10:55

7

Keklikkayası

626

7

500,00

375.000,00

11.250,00

07.06.2022

11:00

8

Keklikkayası

626

8

602,48

451.860,00

13.560,00

07.06.2022

11:05

9

Keklikkayası

626

9

633,91

475.432,50

14.265,00

07.06.2022

11:10

10

Keklikkayası

626

10

525,00

393.750,00

11.815,00

07.06.2022

11:15

11

Keklikkayası

626

11

525,00

393.750,00

11.815,00

07.06.2022

11:20

12

Keklikkayası

626

12

525,00

393.750,00

11.815,00

07.06.2022

11:25

13

Keklikkayası

626

13

500,00

375.000,00

11.250,00

07.06.2022

11:30

14

Keklikkayası

626

14

500,00

375.000,00

11.250,00

07.06.2022

11:35

15

Keklikkayası

626

15

500,00

375.000,00

11.250,00

07.06.2022

11:40

16

Keklikkayası

626

16

735,00

551.250,00

16.540,00

07.06.2022

11:45

17

Keklikkayası

627

1

650,00

487.500,00

14.625,00

07.06.2022

11:50

18

Keklikkayası

627

2

550,00

412.500,00

12.375,00

07.06.2022

11:55

19

Keklikkayası

627

3

550,00

412.500,00

12.375,00

07.06.2022

12:00

20

Keklikkayası

627

4

550,00

412.500,00

12.375,00

07.06.2022

12:05

21

Keklikkayası

627

5

550,00

412.500,00

12.375,00

07.06.2022

12:10

22

Keklikkayası

627

6

550,00

412.500,00

12.375,00

07.06.2022

12:15

23

Keklikkayası

627

7

550,00

412.500,00

12.375,00

14.06.2022

10:30

24

Keklikkayası

627

8

689,62

517.215,00

15.520,00

14.06.2022

10:35

25

Keklikkayası

627

9

601,12

450.840,00

13.530,00

14.06.2022

10:40

26

Keklikkayası

627

10

502,95

377.212,50

11.320,00

14.06.2022

10:45

27

Keklikkayası

627

11

502,95

377.212,50

11.320,00

14.06.2022

10:50

28

Keklikkayası

627

12

502,94

377.205,00

11.317,00

14.06.2022

10:55

29

Keklikkayası

627

13

502,95

377.212,50

11.320,00

14.06.2022

11:00

30

Keklikkayası

627

14

502,95

377.212,50

11.320,00

14.06.2022

11:05

31

Keklikkayası

627

15

502,94

377.205,00

11.317,00

14.06.2022

11:10

32

Keklikkayası

627

16

502,94

377.205,00

11.317,00

14.06.2022

11:15

33

Keklikkayası

627

17

550,00

412.500,00

12.375,00

14.06.2022

11:20

34

Keklikkayası

628

1

600,00

450.000,00

13.500,00

14.06.2022

11:25

35

Keklikkayası

628

2

550,00

412.500,00

12.375,00

14.06.2022

11:30

36

Keklikkayası

628

3

550,00

412.500,00

12.375,00

14.06.2022

11:35

37

Keklikkayası

628

4

550,00

412.500,00

12.375,00

14.06.2022

11:40

38

Keklikkayası

628

5

550,00

412.500,00

12.375,00

14.06.2022

11:45

39

Keklikkayası

628

6

550,00

412.500,00

12.375,00

14.06.2022

11:50

40

Keklikkayası

628

7

550,61

412.957,50

12.400,00

14.06.2022

11:55

41

Keklikkayası

628

8

605,93

454.447,50

13.635,00

14.06.2022

12:00

42

Keklikkayası

628

9

612,52

459.390,00

13.785,00

14.06.2022

12:05

43

Keklikkayası

628

10

550,00

412.500,00

12.375,00

14.06.2022

12:10

44

Keklikkayası

628

11

570,00

427.500,00

12.825,00

14.06.2022

12:15

45

Keklikkayası

628

12

570,00

427.500,00

12.825,00

21.06.2022

10:30

46

Keklikkayası

628

13

567,50

425.625,00

12.770,00

21.06.2022

10:35

47

Keklikkayası

628

14

567,50

425.625,00

12.770,00

21.06.2022

10:40

48

Keklikkayası

628

15

700,03

525.022,50

15.755,00

21.06.2022

10:45

49

Keklikkayası

629

1

669,83

502.372,50

15.075,00

21.06.2022

10:50

50

Keklikkayası

629

2

501,19

375.892,50

11.280,00

21.06.2022

10:55

51

Keklikkayası

629

3

501,19

375.892,50

11.280,00

21.06.2022

11:00

52

Keklikkayası

629

4

501,19

375.892,50

11.280,00

21.06.2022

11:05

53

Keklikkayası

629

5

501,19

375.892,50

11.280,00

21.06.2022

11:10

54

Keklikkayası

629

6

607,79

455.842,50

13.680,00

21.06.2022

11:15

55

Keklikkayası

629

7

534,08

400.560,00

12.020,00

21.06.2022

11:20

56

Keklikkayası

629

8

500,00

375.000,00

11.250,00

21.06.2022

11:25

57

Keklikkayası

629

9

500,00

375.000,00

11.250,00

21.06.2022

11:30

58

Keklikkayası

629

10

500,00

375.000,00

11.250,00

21.06.2022

11:35

59

Keklikkayası

629

11

549,93

412.447,50

12.375,00

21.06.2022

11:40

60

Demirkent

 

1468

471,00

847.800,00

25.435,00

21.06.2022

11:45

61

Hocabey

1279

3

635,00

1.143.000,00

34.290,00

21.06.2022

11:50

62

Yaylabaşı

304

8

686,18

535.220,40

16.060,00

21.06.2022

11:55

63

Yaylabaşı

356

3

723,31

723.310,00

21.700,00

21.06.2022

12:00

64

Yaylabaşı

377

1

501,78

501.780,00

15.055,00

21.06.2022

12:05

65

Yaylabaşı

190

2

163,94

147.546,00

4.430,00

21.06.2022

12:10

66

Yalnızbağ

272

12

144,24

49.041,60

1.475,00

21.06.2022

12:15

67

Kavakyolu

148

2

547,51

600.070,96

18.005,00

21.06.2022

12:20

68

Keklikkayası

564

4

3.225,47

3.144.833,25

94.345,00

28.06.2022

10:30

69

Keklikkayası

625

1

2.952,89

2.214.667,50

66.445,00

28.06.2022

10:35

70

Çukurkuyu

503

1

1.965,76

3.200.000,00

96.000,00

28.06.2022

10:40

71

Keklikkayası

565

1

6.343,52

6.184.932,00

185.550,00

28.06.2022

10:45

72

Karaağaç

2216

4

1.770,04

10.620.240,00

318.610,00

28.06.2022

10:50

73

Karaağaç

2216

5

817,16

5.000.000,00

150.000,00

28.06.2022

10:55

 

 Madde  4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b- İkametgâh Belgesi.

c- İmza Beyannamesi.

d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e- Şartname alındı makbuzu.

f-  Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

h- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i- Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

j- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

k- Adli sicil kaydı olmadığına dair belge.

Madde 5- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatinden yarım saat önce İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Madde 6- Satılacak arsaların ödemesi; İhale bedeli peşin olarak yatırılacaktır. Satışı yapılacak arsalar, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17.maddesinin 4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır.

Madde 7- İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim,tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen ihaleyi alana aittir.

Madde 8- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 500.00 TL. (Beşyüzlira) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1121-1122) nolu telefondan ulaşabilirler.

Madde 9- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Madde 10-  İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış şartnamesi hükümleri geçerlidir.

 

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin         :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili 1121-1122  Faks : 0446 223 26 31  www.erzincan.bel.tr