ARSA BİNA KONUT SATIŞI

12 Mayıs 2020

 İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan                    taşınmazlar (arsa, bina, konut) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. ve  45. maddeleri gereğince satılacaktır.

Madde 2 - İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 

Madde  3-  TAHMİN EDİLEN BEDEL ,GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI,İHALE TARİHİ VE SAATİ

 

S.NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL

İHALE TARİH

İHALE SAATİ

1

Cumhuriyet

2008

1

1.409,00

690.430,00

20.713,00

02.06.2020

    10:30

2

Cumhuriyet

2248

3

1.492,29

1.163.986,20

  34.920,00

02.06.2020

    10:30

3

İzzetpaşa

2056

4

2.314,58

1.365.602,20

  40.968,00

02.06.2020

    10:30

4

Fatih (Küçük Sanayi Sitesi)

2223

3

710,80

490.452,00

  14.714,00

 02.06.2020

 10:30

5

Ulalar Mustafa Kemal Paşa

(Arsa ve Bina)

106

20

1.521,66

3.176.102,40

  95.283,00

 02.06.2020

 

 10:30

6

Yalnızbağ Mimar Sinan

(Arsa ve Bina )

348

5

1.250,88

3.134.090,80

94.023,00

 02.06.2020

 10:30

7

Demirkent (Konut)

234

2

218,02

380.000,00

11.400,00

 02.06.2020

      10:30

8

Fatih

2028

1

440,31

303.813,90

9.114,00

02.06.2020

    10:30

9

Fatih

2028

2

445,67

307.512,30

9.225,00

02.06.2020

    10:30

10

Fatih

2028

7

442,55

305.359,50

9.161,00

02.06.2020

    10:30

11

Fatih

2028

8

441,31

304.503,90

9.135,00

02.06.2020

    10:30

 
 

15

Kurutelek

201

3

711,36

248.976,00

7.469,00

09.06.2020

10:30

16

Kurutelek

201

4

712,02

249.207,00

7.476,00

09.06.2020

10:30

17

Kurutelek

201

5

710,01

248.507,00

7.455,00

09.06.2020

10:30

18

Kurutelek

201

6

709,79

248.426,50

7.453,00

09.06.2020

10:30

19

Kurutelek

201

7

699,22

265.703,60

7.971,00

09.06.2020

10:30

20

Kurutelek

203

1

769,73

284.800,10

8.544,00

09.06.2020

10:30

21

Kurutelek

203

2

768,72

269.052,00

8.072,00

09.06.2020

10:30

22

Kurutelek

203

3

767,93

268.775,50

8.063,00

09.06.2020

10:30

23

Kurutelek

203

4

769,72

292.493,60

8.775,00

09.06.2020

10:30

24

Kurutelek

204

3

685,20

239.820,00

7.195,00

09.06.2020

10:30

25

Kurutelek

204

4

683,65

239.277,50

7.178,00

09.06.2020

10:30

26

Kurutelek

204

5

701,65

266.630,80

7.999,00

09.06.2020

10:30

27

Kurutelek

202

1

753,22

278.691,40

8.361,00

16.06.2020

10:30

28

Kurutelek

202

2

742,72

271.092,80

8.133,00

16.06.2020

10:30

29

Kurutelek

202

3

760,07

277.425,55

8.323,00

16.06.2020

10:30

30

Kurutelek

202

4

820,61

299.522,65

8.986,00

16.06.2020

10:30

31

Kurutelek

202

5

779,81

284.630,65

8.539,00

16.06.2020

10:30

32

Kurutelek

202

6

779,99

284.696,35

8.541,00

16.06.2020

10:30

33

Kurutelek

202

7

779,98

284.692,70

8.541,00

16.06.2020

10:30

34

Kurutelek

202

8

822,31

300.143,15

9.004,00

16.06.2020

10:30

35

Kurutelek

202

9

763,90

278.823,50

8.365,00

16.06.2020

10:30

36

Kurutelek

202

10

831,48

324.277,20

9.728,00

16.06.2020

10:30

37

Kurutelek

205

1

811,70

308.446,00

9.253,00

23.06.2020

10:30

38

Kurutelek

205

2

811,70

296.270,50

8.888,00

23.06.2020

10:30

39

Kurutelek

205

3

812,85

296.690,25

8.901,00

23.06.2020

10:30

40

Kurutelek

205

4

813,06

296.766,90

8.903,00

23.06.2020

10:30

41

Kurutelek

205

5

813,74

317.358,60

9.521,00

23.06.2020

10:30

42

Kurutelek

207

2

727,85

254.747,50

7.642,00

23.06.2020

10:30

43

Kurutelek

208

3

697,75

254.678,75

7.640,00

23.06.2020

10:30

44

Kurutelek

208

4

697,74

254.675,10

7.640,00

23.06.2020

10:30

45

Kurutelek

208

5

697,75

254.678,75

7.640,00

23.06.2020

10:30

46

Kurutelek

208

6

697,75

254.678,75

7.640,00

23.06.2020

10:30

47

Kurutelek

209

4

813,16

300.869,20

9.026,00

23.06.2020

10:30

48

Kurutelek

211

1

859,69

322.383,75

9.672,00

30.06.2020

10:30

49

Kurutelek

211

2

809,71

303.641,25

 9.109,00

30.06.2020

10:30

50

Kurutelek

211

3

809,71

307.689,80

9.231,00

30.06.2020

10:30

51

Kurutelek

212

2

720,03

273.611,40

8.208,00

30.06.2020

10:30

52

Kurutelek

212

3

722,57

274.576,60

8.237,00

30.06.2020

10:30

53

Kurutelek

212

4

720,41

273.755,80

8.213,00

30.06.2020

10:30

54

Kurutelek

212

5

766,77

295.206,45

8.856,00

30.06.2020

10:30

55

Kurutelek

213

1

759,15

292.272,75

8.768,00

30.06.2020

10:30

56

Kurutelek

213

2

725,18

279.194,30

8.376,00

30.06.2020

10:30

57

Kurutelek

213

3

723,74

278.639,90

8.359,00

30.06.2020

10:30

58

Kurutelek

213

4

723,74

282.258,60

8.468,00

30.06.2020

10:30

59

Kurutelek

213

5

759,73

296.290,80

8.889,00

30.06.2020

10:30

60

Cumartesi Paz Blm:1

2307

2

105,00

880.000,00

26.400,00

07.07.2020

10:30

61

Cumartesi Paz Blm:2

2307

2

53,64

500.000,00

15.000,00

07.07.2020

10:30

62

Cumartesi Paz Blm:3

2307

2

52,00

500.000,00

15.000,00

07.07.2020

10:30

63

Cumartesi Paz Blm:4

2307

2

52,00

560.000,00

16.800,00

07.07.2020

10:30

64

Cumartesi Paz Blm:5

2307

2

52,00

560.000,00

16.800,00

07.07.2020

10:30

65

Cumartesi Paz Blm:6

2307

2

55,00

540.000,00

16.200,00

07.07.2020

10:30

66

Cumartesi Paz Blm 7

2307

2

53,00

530.000,00

15.900,00

07.07.2020

10:30

67

Cumartesi Paz Blm:8

2307

2

52,00

530.000,00

15.900,00

07.07.2020

10:30

68

Cumartesi Paz Blm:9

2307

2

55,00

540.000,00

16.200,00

07.07.2020

10:30

 

Madde  4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b- İkametgâh Belgesi.

c- İmza Beyannamesi.

d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e- Şartname alındı makbuzu.

f-  Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

h- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i- Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

j- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

k- Adli sicil kaydı olmadığına dair belge.

Madde 5- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatine kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 Madde 6-  Satılacak taşınmazların ödemesi; İhale bedeli peşin yatırılacaktır. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17.maddesinin 4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır.

 Madde 7- İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim,tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen ihaleyi alana aittir.

 Madde 8- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 500.00 TL. (Beşyüzlira) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1121-1122) nolu telefondan ulaşabilirler.

 Madde 9- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Madde 10-  İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış şartnamesi hükümleri geçerlidir.

  

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin         :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili 1121-1122  Faks : 0446 223 26 31  www.erzincan.bel.tr