Araç Satış İhalesi

3 Temmuz 2019

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 Madde 1- Belediyemize ait, aşağıda model ve diğer bilgileri mevcut olan araçlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif (artırma) usulü ile satılacaktır.

Madde 2 - İhale 16.07.2019  Salı günü saat  10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 

Madde  3- TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

 

SIRA NO

ARAÇ PLAKASI

ARAÇ MODELİ

ARAÇ MARKA VE CİNSİ

ARAÇ KM

MUHAMMEN BEDELİ          (%18 KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (%3)

1

24 AK 423

2015

Volkswagen Amarok Kamyonet

34.500

100.000,00 TL

3.000,00 TL

2

24 AK 899

2014

Volkswagen CC Otomobil (Sedan)

90.190

98.000,00 TL

2.940,00 TL

3

24 AK 914

2014

Volkswagen  Passat Otomobil (Sedan)

104.000

83.000,00 TL

2.490,00 TL

4

24 AK 235

2014

Volkswagen  Passat Otomobil (Sedan)

152.265

79.000,00 TL

2.370,00 TL

5

24 BA 538

2016

Volkswagen  Crafter Otobüs CV Tek Katlı

57.800

110.000,00 TL

3.300,00 TL

  

Madde  4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

 a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b- İkametgâh Belgesi.

c- İmza Beyannamesi.

d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e- Şartname alındı makbuzu.

f-  Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

h- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i- Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

j- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

k- Adli sicil kaydı olmadığına dair belge.

 Madde 5-  İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ve ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 Madde 6-  Araçlar mesai saatleri içerisinde Erzincan Belediyesi otoparkında görülebilir. Araçlara ait ekspertiz raporları mevcuttur. 

 Madde 7- Araç satış ihalesinden doğacak türlü vergi, noter ücreti ve bunun gibi masraflar tamamen aracı  satın alana aittir.

 Madde 8- İhale ile ilgili şartname İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden 250,00 TL. (ikiyüzelli) karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1118 veya 1119) nolu telefondan ulaşabileceklerdir.

 Madde 9- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

 Madde 10-  İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış şartnamesi hükümleri geçerlidir.

 İLAN OLUNUR

Bilgi İçin         :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024  Dahili 1118-1119  Faks : 0446 223 26 31  www.erzincan.bel.tr