TC ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ Yazı İşleri Müdürlüğü İhale İlanı

2 Kasım 2022

T.C.
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı     : E-­39478515-­000-­28291 
Konu   : İhale İlanı 

1- Mülkiyeti Erzincan il Özel idaresine ait Erzincan Merkez, Işıkpınar Mahallesi 136 ada, 20
parselde bulunan 553,68 m2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın 537.349,58.-TL. muhammen
bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 45. Maddesi gereğince AÇIK TEKLIF USULÜ
ile il Encümenince satış ihalesi yapılacaktır. 

DİĞER DUYURULAR