TC ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞI İLAN

22 Kasım 2022

1- Mülkiyeti Erzincan il Özel idaresine ait Erzincan ili, Üzümlü İlçesi, Bayırbağ Köyü 219 ada, 2
parsel üzerinde Eski Belediye Hizmet Binasında bulunan işyerinin (firın ve müştemilatı) aylık 550,00.- TL. olmak üzere, 3 (üç) yıllığına toplam 19.800,00.-TL. muhammen bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 51/a Maddesi gereğince PAZARLIK USULÜ ile İl Encümenince kira ihalesi yapılacaktır.

DİĞER DUYURULAR