2024 YILINDA GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İÇİN AÇILACAK KADROLARA İLİŞKİN DUYURU

5 Şubat 2024

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2024 YILINDA GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İÇİN
AÇILACAK KADROLARA İLİŞKİN DUYURU
                Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre 2024 yılında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacak olup, söz konusu sınava ilişkin ilan edilen kadrolar ve başvuru koşulları aşağıda yer almaktadır.
Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar :
a) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak. 
b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak. 
SINIF AÇILACAK
KADRO ÜNVALARI
KADRO
DERECE
ADET BAŞVURU ŞARTLARI
T.H.S Mimar 5 1 1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,
T.H.S Mühendis 1 1
5 1

DİĞER DUYURULAR