2023 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

3 Temmuz 2023

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2023 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- Erzincan İli, Merkez İlçe, Cumhuriyet Mahallesi 1119 Ada 88 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2- Galericilik Faaliyeti yer talebine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi

3- Erzincan İli, Merkez İlçe, Çukurkuyu Mahallesi 308 Ada ile 309 Ada için hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 19.06.2023 tarih ve E-49727 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe, Geçit Mahallesi 154, 164, 193, 849, 1078, 1082, 1833, 1835, 1836, 1838, 2050, 2051, 2194, 2196, 2199, 2200, 2202, 2921 ve 2925 parseller için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.06.2023 tarih ve E-49997 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe, İnönü Mahallesi 554 ada 29 ve 30 parsel numaralı taşınmazlar hissedarları Faruk TOPRAK ve Halis TOPRAK söz konusu taşınmazlarının, Mülkiyeti belediyemize ait Kızılay Mahallesi 2312 ada 2 numaralı parselde bulunan TA-2 bloktaki 7 numaralı bağımsız bölüm ile Kamulaştırma Kanunu’nun 26. Maddesi gereği takas-trampa edilmesi hususunun görüşülmesi.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.06.2023 tarih ve E-49998 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe, İnönü Mahallesi 534 ada 49 parsel numaralı taşınmaz hissedarları Osman TOPRAK ve Münir ÖZYİĞİT söz konusu taşınmazlarının, Mülkiyeti belediyemize ait Kızılay Mahallesi 2312 ada 2 parselde bulunan TA-2 bloktaki 8 numaralı bağımsız bölüm ile Kamulaştırma Kanunu’nun 26. Maddesi gereği takas-trampa edilmesi hususunun görüşülmesi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.06.2023 tarih ve E-50016 sayılı yazılarıyla; Mollaköy Beldesi Yeşilyurt Mahallesi sakinlerinin kullandığı meranın bulunduğu alanların kendi beldelerine katılmasına ilişkin idari sınır değişikliği talebinin görüşülmesi.

8- Etüt Proje Müdürlüğü’nün 21.06.2023 tarih ve E-49870 sayılı yazılarıyla; Belediyemiz tarafından, 2023 yılı ‘‘SOGEP’’ programı kapsamında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına ‘‘ Erzincan Belediyesi Tekstil Atölyesi Kapasite Artırma’’ başlıklı bir proje sunulmasına ve proje başarılı olması durumunda sözleşmeden doğan yükümlülüklerin tarafımızca karşılanmasına, faaliyetin uygulanmasına, sunulan başvuruda kurumumuzu temsile, ilzama ve başvuru belgelerini imzalamaya Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Belediye Başkan Yardımcıcı İkram ÇAMUR’un münferiden/müteselsilen yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.

9- Mezarlıklar Müdürlüğü’nün 22.06.2023 tarih ve E-49990 sayılı yazılarıyla; Belediyemize ait cenaze taziye konteynerinin Malatya İli Doğanşehir İlçe Müftülüğüne hibe edilmesi talebinin görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR