2023 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

30 Ocak 2023

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2023 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- Erzincan Orman Fidanlık alanı içerisinde bulunan taşınmazların, mülkiyet sorunlarının çözülebilmesi için kamulaştırma ve tahsis işlemlerinin yapılması amacıyla kurumlarına izin oluru verilmesi talebine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2- Demirkent Mahallesi 2381 parsel için hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi

3- Cumhuriyet Mahallesi 816 ada 127 parsel, 988 ada 50 parsel ve 988 ada 60 numaralı parseller için 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

4- S. 23 Erzincan Kentiçi Ulaşım Mot. Taş. Koparatifi’nin 04.01.2023 tarih ve 2023/003 sayılı yazısında belirtilen mevcut ve yeni fiyat tarifesine ilişkin Plan Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 11.01.2023 tarih ve E-41624 sayılı yazıları gereği; Cumhuriyet Mahallesi 1199 Ada 22 numaralı parselde bulunan 390,59 m²’lik arsanın satışının görüşülmesi

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.01.2023 tarih ve E-41538 sayılı yazıları gereği; İl Sağlık Müdürlüğü, mülkiyeti Belediyemize ait Erzincan İli Merkez İlçe Demirkent 128 Ada 1 parsel numaralı 820,00 m² arsa vasıflı taşınmazın Aile Sağlığı Merkez +112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası yapılması amacıyla Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne 25 yıl süre ile tahsis talebinin görüşülmesi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.01.2023 tarih ve E-42301 sayılı yazıları gereği; Erzincan İli Merkez İlçe Atatürk Mahallesi 76 Ada 2 parsel ile Cumhuriyet Mahallesi 1222 Ada 6 parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.01.2023 tarih ve E-42317 sayılı yazıları gereği; İl Toprak Koruma Kurulu Kararında; Taksim Mahallesinde bulunan mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğüne ait 456 Ada 35, 36, 112 ve 134 numaralı parseller ile ilgili olarak Kamu Yararı Kararı alınması.

9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.01.2023 tarih ve E-41569 sayılı yazıları gereği; Erzincan İli Merkez İlçe Yalnızbağ/Mimar Sinan Mahallesi mülkiyeti belediyemize ait 348 Ada 5 parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi

10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.01.2023 tarih ve E-42477 sayılı yazıları gereği; Erzincan İli Merkez İlçe Ulalar Mahallesi 184 ada 26 parsel maliki tarafından hazırlatılmış olan 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi.

11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.01.2023 tarih ve E-42511 sayılı yazıları gereği; S.S Yeni Şehir Esnaflar Dükkan Yapı Kooperatifine ait Kızılay Mahallesi 561 Ada 4,5,6,7,8 ve 9 numaralı parseller ile üzerinde bulunan 2 (iki) adet bina olmak üzere toplam 82.005.564,00 TL taktir edilen bedel üzerinden 35.435.564,00 TL nakit geri kalan bedelin, mülkiyeti Belediyemize ait Kızılay ve Hocabey Mahallelerinde bulunan toplam 30(otuz) adet daire ve 3(üç) adet işyerinin, kamulaştırma yolu ile Trampa Takas hususunun görüşülmesi.

12- Zabıta Müdürlüğü 16.01.2023 Tarih ve E-41868 sayılı yazıları gereği; Erzincan Valiliği İl Trafik Komisyonu’nun 29.12.2022 tarih ve 2022/71 sayılı kararı gereğince kaybolan S Plakanın yerine yeni tahditli plaka verilmesi hususunun görüşülmesi.

13- Hukuk İşleri Müdürlüğü 26.01.2023 tarih ve E-42459 sayılı yazıları gereği; Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 4.Hukuk Dairesinde 2022/352 Esas numaralı Kamulaştırılmasız el koymadan kaynaklanan tazminat davasında taraflarca feragat yetkisi için meclis kararı alınması hususunun görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR