2023 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

3 Nisan 2023

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2023 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- 2022 Mali yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

2- 2022 Mali yılı Denetim Raporunun okunması.

3- Birimlere yapılan Müdürlük atamasına ilişkin olarak meclise bilgi verilmesi.

4- İstifa eden Belediye Meclis Üyesine ilişkin meclise bilgi verilmesi.

5- Encümen üyeliklerine üye seçiminin yapılması.

6- Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçiminin yapılması.

7- İmar Komisyonu üye seçiminin yapılması.

8- Erzincan İli Merkez İlçe Büyükçakırman Mahallesi 101 ada 511 parselin 187095,75m²’lik kısmının yerleşim alanına dahil edilmesi için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

9- İnşaat su aboneliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 27.03.2023 tarih ve E-45441 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe sınırları içerisinde yer alan Belediyemizin İmar planı Yapı İşi Kredi sözleşmeleri işinde kullanılmak üzere İller Bankasında kredi talebinde bulunulması hususunun görüşülmesi.

11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 30.03.2023 tarih ve E-45653 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe Geçit Mahallesi 2883 ve 2884 numarlı parseller için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi.

12- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 29.03.2023 tarih ve E-45518 sayılı yazılarıyla; 2023 yılı Ücret Tarifesindeki bazı kalemlerde değişiklik talebinin görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR