2023 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

28 Nisan 2023

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2023 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.04.2023 tarih ve E-46804 sayılı yazılarıyla; Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe zorunlu olarak eklenen Afet İşleri Müdür  kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

2- 2022 Mali Yılı Gelir/Gider Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.

3- Belediyemizin İmar Planı Yapı İşi Kredi Sözleşmeleri işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den kredi kullanılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

4- 2023 mali yılı ücret tarifelerinde yer alan Halı Saha Sosyal Tesis Ücretleri ve Ermek Ürünlerine ilişkin tarifede değişiklik yapılması Plan Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5- Büyükçakırman Mahallesi 101 Ada 511 numaralı parsel için, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

6- Erzincan İli, Merkez İlçe, Geçit Mahallesi 2883 ve 2884 numaralı parseller için hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

7- İnönü Mahallesi 535 Ada 11 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

8- Atatürk Mahallesi 90 Ada 2 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

9- Kavakyolu Mahallesi 101 Ada ile 318 ada arasında kalan 1216 m² park alanı için hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.04.2023 tarih ve E-46464 sayılı yazılarıyla; Taksim Mahallesi 456 Ada 35,36,112 ve 134 numaralı parseller  için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

11- Mezarlıklar Müdürlüğü’nün 17.04.2023 tarih ve E-46410 sayılı yazılarıyla; Aile Mezarlığı mezar tahsis ücretlerinin belirlenmesi.

DİĞER DUYURULAR