2023 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

28 Şubat 2023

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2023 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- Erzincan İli Merkez İlçe Atatürk Mahallesi 76 Ada 2 parsel ile Cumhuriyet Mahallesi 1222 Ada 6 parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Plan değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi.

2- Erzincan İli Merkez İlçe Yalnızbağ/Mimar Sinan Mahallesi mülkiyeti belediyemize ait 348 Ada 5 parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Plan değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi.

3- Erzincan İli Merkez İlçe Ulalar Mahallesi 184 ada 26 parsel maliki tarafından hazırlatılmış olan 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Plan değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi.

4- Özel Kalem Müdürlüğü’nün 22.02.2023 tarih ve E-43771 sayılı yazılarıyla; Belediyemizin 06.08.2020 tarih ve 08/164 sayılı Meclis Kararı ile üyesi olduğu Doğu Anadolu Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrılması hususunun görüşülmesi.

5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 23.02.2023 tarih ve E-43838 sayılı yazılarıyla; Mahalli İdareler Norm Kadro yönetmeliğine istinaden dolu kadro derece değişikliğinin görüşülmesi.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.02.2023 tarih ve E-43878 sayılı yazılarıyla; Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, imar planının oluşmadığı veya imar planının henüz uygulanmamış olduğu bölgelerde yapı kayıt belgesi bulunan binalara gaz arzı sağlanması için Enerya Gaz Dağıtım A.Ş.’den görüş istenmiş olup; söz konusu gaz arzının sağlanması için Belediye Meclis Kararı alınması hususunun görüşülmesi.

7- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.02.2023 tarih ve E-43951 yazılarıyla; Belediyemiz tarafından  (Deprem, fırtına, sel baskını Vb) afet durumlarında alınacak tedbirler ve Genel  konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere; ''Genel İşler  Komisyonu'' kurulması ve üye seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.02.2023 tarih ve E-43947 yazılarıyla; Mülkiyeti Belediyemize ait Erzincan İli merkez İlçe, Fatih Mahallesi 1577 ada 3 parsel numaralı 2.353,85 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerine, kat karşılığı inşaat yaptırmak ve elde edilecek gayrimenkulleri satmak üzere Belediye Encümenine Yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.02.2023 tarih ve E-43948 yazılarıyla; Mülkiyeti Belediyemize ait Erzincan İli merkez İlçe, Ulalar Mahallesi 141 ada 87 parsel numaralı 5.680,00 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerine, kat karşılığı inşaat yaptırmak ve elde edilecek gayrimenkulleri satmak üzere Belediye Encümenine Yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.02.2023 tarih ve E-43949 yazılarıyla; Mülkiyeti Belediyemize ait Erzincan İli merkez İlçe, Yoğurtlu (Fatih) Mahallesi 2501 parsel numaralı 2.010,52 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerine, kat karşılığı inşaat yaptırmak ve elde edilecek gayrimenkulleri satmak üzere Belediye Encümenine Yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR