2023 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

30 Ekim 2023

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2023 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1- Mali Hizmetler Müdürlüğü 23.10.2023 Tarih ve E-57286 sayılı yazılarıyla; Belediyemiz, stratejik planlama ve performans esaslı 2024 ve izleyen 2025-2026 yıllarına ait Bütçe tasarısı ve 2024 yılı Performans Hedef Programının görüşülmesi.

2- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 24.10.2023 tarih ve E-57349 sayılı yazılarıyla; 2024 Mali yılında uygulanacak Ücretler tarifesinin görüşülmesi.

3- Zabıta Müdürlüğü’nün 19.10.2023 tarih ve E-57011 sayılı yazılarıyla; Toplu taşıma hizmeti verilmek üzere kiralanan araçların, fiyat tarifesinin güncellenmesi hususunun görüşülmesi.

4- Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından talep edilen ve Erzincan İli Merkez İlçe Atatürk Mahallesi 991 Ada 2 Parsel ve 991 Ada 29 numaralı parseller için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5- Erzincan ili, Merkez ilçe, Demirkent Mahallesi 2381 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6- Erzincan ili, Merkez ilçe, Karaağaç Mahallesi 1250 ada 13 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7- Erzincan İli Merkez İlçe Çukurkuyu Mahallesi 292 Ada ile ilgili hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 19.10.2023 tarih ve E-57052 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe, İnönü Mahallesi 554 Ada 26 nolu parsel malikleri taşınmazını, mülkiyeti belediyemize ait Erzincan İli Merkez İlçe Yoğurtlu Mahallesi 215 Ada 1 parselde bulunan 3 nolu bağımsız bölüm (işyeri) ile takas-trampa edilmesi talebinin görüşülmesi.

9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.10.2023 tarih ve E-57179 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe, İnönü Mahallesi 533 Ada 67 nolu parsel maliki taşınmazını, mülkiyeti belediyemize ait Erzincan İli Merkez İlçe Hocabey Mahallesi 2316 Ada 1 nolu parselde bulunan T1-6 bloktaki 1 nolu bağımsız bölüm (işyeri) ile takas-trampa edilmesi talebinin görüşülmesi.

10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.10.2023 tarih ve E-57180 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe, İnönü Mahallesi 533 Ada 52 nolu parsel  maliki taşınmazını, mülkiyeti belediyemize ait Erzincan İli Merkez İlçe Hocabey Mahallesi 2316 Ada 1 nolu parselde bulunan T1-6 bloktaki 2 nolu bağımsız bölüm (işyeri) ile takas-trampa edilmesi talebinin görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR