2023 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

31 Mayıs 2023

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2023 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

 1- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 22.05.2023 tarih ve E-47895 sayılı yazılarıyla; 2023 Mali yılı su ücret tarifeleri içerisinde yer alan ücretlerde değişiklik talebinin görüşülmesi.

2- Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 25.05.2023 tarih ve E-48230 sayılı yazılarıyla; Kurban Bayramı, Kurban kesim ücretlerinin belirlenmesi.

3- Belediyemize ait İstasyon Mahallesi 304 Ada 2, 7, 8 ve 15 numaralı parsellerde 4. etap olarak hizmete sunulan yeni mezarlık alanının 3. etabının vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda ‘’Aile Mezarlığı’’ olarak dönüştürülerek 2 kişilik, 4 kişilik ve 6 kişilik mezar tahsis ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

4- İnönü Mahallesi 535 Ada 11 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

5- Taksim Mahallesi 456 Ada 35, 36, 112 ve 134 numaralı parseller için hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

6- Erzincan İli, Merkez İlçe, Fatih Mahallesi 1499 Ada 1 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.05.2023 tarih ve E-48310 sayılı yazılarıyla; Mülkiyeti Belediyemize ait Erzincan ili, Merkez İlçe, Çukurkuyu 410 ada 1 parsel numaralı 2.984,87 m² yüzölçümlü bir adet iki katlı betonarme bina ve arsası vasıflı taşınmaz ve 411 ada 2 parsel numaralı 2.925,55 m² yüzölçümlü iki adet kerpiç ev ve arsası vasıflı taşınmazlar ile mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Erzincan İli Merkez İlçesi, Atatürk Mahallesi 101 ada 11 parsel numaralı 963,18 m² yüzölçümlü bahçeli kargir ev vasıflı taşınmazın karşılıklı takas-trampa edilmesi hususunun görüşülmesi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.05.2023 tarih ve E-48309 sayılı yazılarıyla; Mülkiyeti Hazineye ait belediyemize tahsisli Çukurkuyu 299 ada 1 parselde bulunan soyunma odası ve 2 parselde bulunan futbol sahasının belediyemize ait tahsisinin kaldırılarak Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR