2023 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

2 Ekim 2023

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2023 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- Belediyemiz Stratejik Planlama ve Performans Esaslı 2023 yılına ait ek bütçe tasarısına ilişkin Plan Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.10.2023 tarih ve E-55873 sayılı yazılarıyla; Belediyemizce yapılacak kamulaştırma işlemlerinde kullanılmak üzere İller Bankasından 90.000.000,00.-TL (doksanmilyon) kredi kullanılması hususunun görüşülmesi.

3- Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından talep edilen ve Erzincan İli Merkez İlçe Atatürk Mahallesi 991 Ada 2 Parsel ve 991 Ada 29 numaralı parseller için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4- Erzincan ili, Merkez ilçe, Demirkent Mahallesi 2381 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5- Erzincan ili, Merkez ilçe, Karaağaç Mahallesi 1250 ada 13 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6- Erzincan İli Merkez İlçe, Atatürk Mahallesi 86 Ada 27 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notu değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.09.2023 tarih ve E-55289 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe, Büyük Çakırman Mahallesi 101 Ada 351 parsel ile 411 parsel nolu taşınmazların maliki Seyfullah KABAN taşınmazlarını, mülkiyeti belediyemize ait Erzincan İli Merkez İlçe Hocabey Mahallesi 2315 Ada 1 nolu parselde bulunan T1-4 bloktaki 1 nolu bağımsız bölüm ile takas-trampa edilmesi talebinin görüşülmesi

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.09.2023 tarih ve E-55290 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe, İnönü Mahallesi 533 Ada 2 nolu parsel  maliki Hafize ÇAKIRBAY taşınmazını, mülkiyeti belediyemize ait Erzincan İli Merkez İlçe Fatih Mahallesi 2103 Ada 7 nolu parselde bulunan   A bloktaki 8 nolu bağımsız bölüm ile takas-trampa edilmesi talebinin görüşülmesi.

9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.09.2023 tarih ve E-55312 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe, İnönü Mahallesi 554 Ada 39 nolu parsel maliki Mehmet YILMAZ  taşınmazını, mülkiyeti belediyemize ait Erzincan İli Merkez İlçe Fatih Mahallesi 2103 Ada 7 nolu parselde bulunan  A bloktaki 6 nolu bağımsız bölüm ile takas-trampa edilmesi talebinin görüşülmesi.

10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.10.2023 tarih ve Z-55816 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe, İnönü Mahallesi 552 Ada 23, 24 ve 25 nolu parsel maliki Rahmi SAYICI taşınmazlarını, mülkiyeti belediyemize ait Erzincan İli Merkez İlçe Kızılay Mahallesi 2313 Ada 3 nolu parselde bulunan T-2 bloktaki 1 ve 2 nolu bağımsız bölümler ile takas-trampa edilmesi talebinin görüşülmesi

11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.10.2023 tarih ve E-55874 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe, İnönü Mahallesi 550 Ada 3 nolu parsel maliki söz konusu taşınmazını, mülkiyeti belediyemize ait Erzincan İli Merkez İlçe Fatih Mahallesi 2103 Ada 7 nolu parselde bulunan A bloktaki 9,10,15 ve 19 nolu bağımsız bölümler ile takas-trampa edilmesi talebinin görüşülmesi

12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.10.2023 tarih ve E-55892 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe, İnönü Mahallesi 521 Ada 37 parsel, 551 Ada 35, 37 nolu parseller, 553 Ada 23,58 nolu parseller 554 Ada 16,37,38, 40 ve 44 parsel nolu taşınmazlar ile Çukurkuyu Mahallesi 399 Ada 2 parsel nolu 602,34 m² yüzölçümlü kargir ev ve arsası vasıflı taşınmazda bulunan 183,07m²’lik  hisseme karşılık, mülkiyeti belediyemize ait Erzincan İli Merkez İlçe Kızılay  Mahallesi 2313 Ada 3 nolu parselde bulunan TA-4 Bloktaki 8 ve TA-3 Bloktaki 7 nolu bağımsız bölüm işyeri ile  takas-trampa edilmesi talebinin görüşülmesi.

13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.09.2023 tarih ve E-55795 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli, Merkez İlçe Çukurkuyu Mahallesi 292 Ada için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR