2022 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

30 Mart 2022

2022 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

2022 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

 

1- 2021 Mali yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

2- 2021 Mali yılı Denetim Raporunun okunması.

3- Encümen üyeliklerine üye seçiminin yapılması.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçiminin yapılması.

5- İmar Komisyonu üye seçiminin yapılması.

6- Erzincan İli Merkez İlçe İstasyon Mahallesi 326 Ada 31 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım imar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

7- Erzincan ili Merkez İlçe Cumhuriyet Mahallesi 894 ada 4 ve 5 numaralı parseller için hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

8- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 16.03.2022 tarih ve E-23787 sayılı yazılarıyla; Belediyemize ait Karaağaç Mahallesi 2216 Ada 4 numaralı parselde bulunan 1.770,04m²’lik arsa satışı hususunun görüşülmesi.

9- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 23.03.2022 tarih ve 24174 sayılı yazıları ekindeki ‘’Sosyal Yardım ve Hizmet Yönetmeliği’’nin görüşülmesi.

10- Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 24.03.2022 tarih ve E-24206 sayılı yazılarıyla, piyasa şartlarında kaynaklanan maliyet artışlarından dolayı 2022 yılı ücretler tarifesinin yeniden değerlendirilmesi.

11- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 24.03.20222 tarih ve E-24241 sayılı yazılarıyla, piyasa şartlarında kaynaklanan maliyet artışlarından dolayı 2022 yılı ücretler tarifesinin yeniden değerlendirilmesi.

DİĞER DUYURULAR