2022 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

28 Şubat 2022

2022 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2022 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- Erzincan Belediyesi Pazar Yönetmeliğinin görüşülmesi.

2- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 24.02.2022 tarih ve E-22455 sayılı yazılarıyla; Ülkemiz genelinde yaşanan ekonomik olumsuzluklardan dolayı su ücret tarifesinin %7 oranında düşürülmesi hususunun görüşülmesi.

3- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 24.02.2022 tarih ve E-22453 sayılı yazılarıyla; Mülkiyeti belediyemize ait Demirkent Mahallesi 1468 numaralı parselde bulunan 471,00m²’lik arsanın satışı hususunun görüşülmesi.

4- Erzincan ili Merkez İlçe Cumhuriyet Mahallesi 894 ada 4 ve 5 numaralı parseller için hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.02.2022 tarih ve E-22343 sayılı yazılarıyla; Erzincan Merkez Cumhuriyet Mahallesi 2012 Ada 6 numaralı parsel maliki olan Kırklar Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Belediye Meclisinin 07.01.2022 tarih ve 021 sayılı kararı gereği yapılan imar plan tadilatına istinaden; Ekli dilekçeleri ile  Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 2213 Ada 1 parsel numaralı taşınmazın karşılıklı olarak trampa (takas) hususunun görüşülmesi.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.02.2022 tarih ve E-22344 sayılı yazılarıyla; İl Emniyet Müdürlüğü 21.02.2022 tarih ve E-3189237 sayılı yazısında; Erzincan İli Merkez İlçe Yalnızbağ-Mimar Sinan Mahallesi 456 Ada 100 parsel numaralı, mülkiyeti hazine ve belediyemize ait 17761,18 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine Özel Harekat-Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri Hizmet Binası yapılmasının planlandığı belirtilerek, söz konusu taşınmazdaki 68069/1046554 paya isabet eden 1155,21 m² yüzölçümlü Erzincan Belediyesi hissesinin tahsis talebinin görüşülmesi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.02.2022 tarih ve E-22506 sayılı yazılarıyla; Ağaoğlu Toprak San.Tic.A.Ş’nin 24.02.2022 tarihli dilekçeni ile Erzincan İli Merkez İlçe İstasyon Mahallesi 326 Ada 31 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım imar  ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.02.2022 tarih ve E-22505 sayılı yazılarıyla; Erzincan ili Merkez İlçe Cumhuriyet Mahallesi  894 ada 4 ve 5 numaralı parseller için hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR