2022 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

31 Ekim 2022

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2022 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- 2023 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçe tasarısına ait Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

2- 2023 Performans Programına ait Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

3- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.10.2022 tarih ve E-36302 sayılı yazıları gereği, 2022 Yılı Ek Bütçe Taslağının görüşülmesi.

4- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.10.2022 tarih ve E-36428 sayılı yazıları gereği, Erzincan Merkez Kurutilek Mahallesi 137 Ada 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13 numaralı parseller üzerine ‘’Lisansız Elektrik Üretim Tesisi’’ yapımı işi için  İller Bankası A.Ş veya İller Bankasından alınacak olan teminat mektubu ile diğer bankalardan 75.000.000,00.-TL’ye kadar kredi kullanılması konusunun görüşülmesi.

5- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 24.10.2022 tarih ve E-36303 Sayılı yazıları gereği, 2023 Mali yılında uygulanacak Harçlar ve Ücretler tarifesinin görüşülmesi.

6- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 17.10.2022 tarih ve E-35872 Sayılı yazıları gereği, 2022 yılı ücret tarifelerinde yer alan bazı gelir kalemlerinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi

7- Erzincan İli Merkez İlçe Yoğurtlu Mahallesi 2501 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

8- Erzincan ili Merkez İlçe, Beybağı Mahallesi atık depolama alanının kuzey batı mevkiinde bulunan Hayvan Barınağı için hazırlanmış olan İmar plan değişikliğine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

9- Ulalar Mahallesi 55.sokağa ve aynı sokakta yapımı devam eden parka Gazi Sabit ÖZMEN isminin verilmesi hususuna ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

10- Erzincan Merkez Geçit 1905 Ada 1 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.10.2022 tarih ve E-35799 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez ilçe, Akyazı/Aktoprak Mahallesi 145 ada 16 parsel (eski 145 ada 10 parsel) numaralı mera vasıflı taşınmazda 54 hektarlık alanda ‘‘Nakliyeciler Sitesi ve Tır Garajı’’ olarak kullanılmak üzere fonksiyonlu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması düşünüldüğünden, 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 3. Bölümünün 14. Maddesinin (c) bendine göre Kamu Yatırımları kapsamında tahsis amacı değişikliği hususunun görüşülmesi.

12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.10.2022 tarih ve E-35797 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez ilçe, Akyazı/Aktoprak Mahallesi 146 ada 1 parsel numaralı mera vasıflı taşınmazda yaklaşık 38 hektarlık alanda Belediye hizmetlerinde kullanılmak amacıyla ‘‘Belediye Hizmet Alanı’’ fonksiyonu olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması düşünüldüğünden, 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 3. Bölümünün 14. Maddesinin (c) bendine göre Kamu Yatırımları kapsamında tahsis amacı değişikliği hususunun görüşülmesi.

13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.10.2022 tarih ve E-36323 sayılı yazılarıyla; Erzincan İl Müftülüğü, Mülkiyeti Belediyemize ait Erzincan İli Merkez İlçe, Gülabibey Mahallesi 1223 ada 5 parselde bulunan, Dedepaşa Kur’an Kursu olarak kullanılmak üzere tahsis edilen taşınmazın 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılından itibaren kullanılmayacağından tahsisin kaldırılması talebi hususunun görüşülmesi.

14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.10.2022 tarih ve E-36202 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe Halitpaşa Mahallesi 1170 ada 1 ve 2 parseller için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi.

15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.10.2022 tarih ve E-36322 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe Demirkent Mahallesi 250 ada 2 parsel ile hissedarı bulunduğumuz 250 Ada 3 numaralı parsellerde İfrazen Rızai Taksim ve Rızai Taksim yolu ile hisselerin ayrılması işlemi yapılması ve 250 Ada 3 parseldeki 333,20 m²’lik Belediye hisseninin bulunduğu konuma denk gelen (H) parselin müşterek halinin devamı hususunun görüşülmesi.

16- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.10.2022 tarih ve E-36490 sayılı yazılarıyla; Mahalli İdare Birlikeri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine istinaden boş kadro unvan ve derece değişikliğinin görüşülmesi.

17- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.10.2022 tarih ve E-36491 sayılı yazılarıyla; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinin 3. Fıkrasına istinaden tam zamanlı çalıştırılması planlanan 2 Avukat ile 1 Tekniker sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesi husususun görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR